Alkohol – ett större problem bland äldre

NYHETER

Problemet med alkoholmissbruk bland äldre ökar och ställer nya krav på vården.

Personal inom äldreomsorgen ställs inför svåra situationer och ofta brister samarbetet med missbruksvården.

Foto: Maja Suslin/SCANPIX

Undersköterskan Feline Flodin har arbetat i tre år på äldreboenden. Problem med alkohol tar mycket av personalens tid, menar hon.

– Det uppstår oro, störd sömn och aggressivitet. På min förra arbetsplats var det 25 boende. Om två blir oroliga efter att ha druckit och vi är två i personalen så betyder det att de andra 23 inte får den tillsyn som de behöver.

Ny generation

Äldre har tidigare druckit mindre alkohol än yngre, men den nya generationen pensionärer har en betydligt högre alkoholkonsumtion än den förra, enligt Socialstyrelsen. Allt fler äldre vårdas också med en alkoholrelaterad diagnos. För dem som arbetar inom äldreomsorgen innebär utvecklingen svåra dilemman, enligt Berit Jeppsson, enhetschef inom äldreomsorgen i Landskrona.

– Vi ser en ökad tendens till alkoholmissbruk. Vi har ett ansvar för att personer mår bra, samtidigt som de måste ha möjlighet att leva sitt eget liv. De ska ha möjlighet att dricka, men när drickandet går över till missbruk blir det väldigt svårt.

Personalen blir då vittnen till fler fallolyckor och konflikter med andra på äldreboendet, som blir illa berörda av dem som uppträder berusat.

Få kommuner har rutiner för hur samarbetet mellan missbruksvården och äldreomsorgen ska gå till. Det skulle behövas för att förbättra situationen för både äldre och personal, tror Berit Jeppsson.

– Hur man jobbar med gravt missbruk är hittills ganska okänt för oss inom äldreomsorgen. Det krävs utbildning för personalen. Vi utgår från den enskildes vilja, men ibland krockar ju den med vår personals arbetsmiljö och den enskildes mående.

Olika åsikter

Även Feline Flodin efterlyser tydligare kunskap. När personalen tycker olika blir det svårt att veta vad som gäller, menar hon.

– Vissa tycker att det är en självklarhet att man ska servera alkohol eller köpa alkohol på systemet, men jag tycker att det är oförenligt med min yrkesroll om det bidrar till skador. Då kan det krävas riktlinjer för att man ska veta vad man är ålagd att göra.

Enligt Ann-Britt Thulin, som har utrett frågan på Socialstyrelsen, så handlar det i slutändan om att kommunerna måste följa lagen.

– Kunskap om beroende finns vanligtvis inte inom äldreomsorgen i dag. Men äldre har samma rätt till bästa möjliga vård som andra. Vården ska bygga på förebyggande och tidiga insatser enligt socialtjänstlagen.

ARTIKELN HANDLAR OM