Quick frias - och får nästan en halv miljon

Sista mordärendet läggs ner i morgon.
NYHETER

Thomas Quick har dömts för åtta mord. Nu har han friats från sju av dem – och får drygt 450 000 kronor i ersättning.

På onsdag kan han frias helt.

Thomas Quick, numera Sture Bergwall, har erkänt uppåt 30 nordiska mord. Han dömdes mellan 1994 och 2001 för åtta mord - och har nu friats från sju av dem. När Gällivare tingsrätt nu frikänner Bergwall i det så kallade Appojaurefallet får han även 451 778 kronor i ersättning.

Pengarna ska täcka upp kostnader som han haft i samband med sin resningsansökan efter att han 1996 dömts för att ha knivhuggit ett holländskt par till döds 1984. Marinus och Janny Stegehuis anhöriga har inte velat överta åtalet efter att åklagaren lade ner fallet i maj. Därför ogillas nu åtalet.

Kan bli fri på onsdag

Bergwall, som får vård på Säters sjukhus, skriver idag ett blogginlägg döpt till ”Jag är nära”. Han beskriver en promenad i ett naturlandskap och avslutar: ”När jag återvänder, när murarnas tid är förbi, går jag till det jag som är bekant”.

På onsdag meddelar Riksåklagarmyndigheten ett beslut i det sista av sammanlagt sex ärenden där tidigare domar mot Sture Bergwall undanröjts.

Han erkände och dömdes 1994 för mordet på Charles Zelmanovits, 15, 1976 – trots att ingen teknisk bevisning fanns. I februari beviljades han resning i målet.

Åklagaren bedömer om ärendet kan läggas ned eller om ny rättegång krävs. Om målet läggs ned fattar tingsrätten det formella beslutet om friande dom.

Bergwall har diskuterat onsdagens beslut på sin blogg. Han menar att även om det skulle försena processen något så skulle han inte ha något emot ett nytt åtal.

"Vilka möjligheter vi skulle få att visa på allt fusk och tubbande, all galenskap på anstalten i Säter och på rättsläkare och minnesexperters laborerande med sanningen", skriver han om möjligheten att det blir en muntlig prövning.

FAKTA

De åtta mord som Quick dömts för

Johan Asplund, Sundsvall, 1980.

Ur Sundsvalls tingsrätts dom från 2001:

"Inledningsvis konstaterar tingsrätten att det inte finns någon teknisk bevisning som binder Quick till Sundsvall vid tiden för brottet, och det finns heller ingen utredning som fastställer vad som hänt med Johan Asplund."

Nedlagt 17 augusti 2012.

Holländska makarna Stegehuis, Appojaure, 1984.

I Gällivare tingsrätts dom från 1996 redovisas inga tekniska bevis som direkt binder Quick till morden. Däremot har han "...vid förhör och rekonstruktion kunnat lämna uppgifter, som i alla väsentliga delar stämmer överens med de fynd och iakttagelser som gjordes vid brottsplatsundersökning och som, enligt vad som får anses utrett, till stora delar inte varit kända för allmänheten."

Nedlagt 21 maj 2013.

Israeliske turisten Yenon Levi, Rörshyttan, 1988.

Ur Hedemora tingsrätts dom, 1997:

"I detta mål har inte förebringats någon bevisning som direkt binder Thomas Quick vid gärningen. Däremot kan de uppgifter han lämnat, jämförda med vad som framkommit under polisutredningen samt med viss hänsyn tagen till vad som varit känt för allmänheten, tillsammans med erkännandet utgöra tillräcklig bevisning för fällande dom."

Nedlagt maj 2010.

Therese Johannesen, Drammen i Norge, 1988.

Ur Hedemora tingsrätts dom 1998:

"Även om de rester av organiskt material och de föremål man funnit i nämnda skog således inte kan binda Thomas Quick till Therese, talar de dock i någon mån för att hans berättelse är riktig.

Nedlagt 29 mars 2011.

Trine Jensen, Oslo, 1981 och Gry Storvik, Oslo, 1985.

Ur Falu tingsrätts dom år 2000:

"Det finns inte någon teknisk bevisning som binder Quick till brotten. Sedan han tagit kontakt med polisen har utredningen inriktats på att ställa hans uppgifter mot kontrollerbara fakta. Det finns ingenting i de objektiva fynd som redovisats i utredningen som på någon enda punkt strider mot innehållet i Quicks berättelse."

Nedlagt 24 september 2012.

Charles Zelmanovits, Piteå, 1976.

Ur Piteå tingsrätts dom, 1994:

"Quick har erkänt gärningen och hans erkännande får stöd av de uppgifter han själv lämnat. Någon teknisk bevisning som binder Quick vid brottet föreligger dock inte.

Resning beviljad av Hovrätten 1 februari 2013.