Är al-Sisi Egyptens nye landsfader?

Foto: Bettmann/Corbis/Reuters/Scanpix
Det dras kopplingar mellan Egyptens nya vice premiärminister Abdel Fattah al-Sisi och före detta presidenten Gamal Abdel Nasser.
NYHETER

Militärkuppen mot Mohammed Mursi har gjort Abdel Fattah al-Sisi både älskad och hatad.

Men han är inte den första egyptiska militären som samarbetat med muslimska brödraskapet och förstärkt sin makt genom en kupp.

Nu dras kopplingar mellan Egyptens nya vice premiärminister och före detta presidenten Gamal Abdel Nasser.

Koppling till Muslimska brödraskapet

Nasser: Som ledare för den underjordiska gruppen Fria officerarna hade Nasser goda kontakter med det Muslimska brödraskapet. Genom engagemang i olika politiska grupper vann Fria officerarna större legitimitet. Efter militärkuppen avslutades samarbetet med brödraskapet och 1954 förbjöds gruppen.

al-Sisi: Muslimska brödraskapets Mohammed Mursi utsåg general al-Sisi till befälhavare för Egyptens väpnade styrkor och försvarsminister den 12 augusti 2012 i ett försök att återta den politiska makten från militären. al-Sisi blev sedan en ledande figur i kuppen mot Mohammad Mursi, som han ansåg bröt mot folkets vilja.

Kupp

Nasser: Under Nassers ledning störtade den underjordiska gruppen Fria officerarna kung Farouk i en kupp 1952. 1953 utropades Egypten till republik. Egypten blev i praktiken en militärdiktatur.  I en folkomröstning 1956 godkändes en ny författning och Nasser valdes till president. Han behöll posten fram till sin död 1970.

al-Sisi: I början av 2012 fick Egypten ett nytt folkvalt parlament, dominerat av det tidigare förbjudna Muslimska brödraskapet. Presidentvalet vanns av brödraskapets Mohammed Mursi. Han hamnade i konflikt med det tidigare styrande militärrådet och med delar av domstolsväsendet. Efter massprotester i framförallt Kairo ledde al-Sisi en militärkupp mot president Mohamed Mursi 3 juli 2013.

Popularitet

Nasser: Hans charm och folklighet var en stark faktor till att han lyckades ena folkmassorna trots att den mycket auktoritära regimen. Nasser beskrev sig själv som en av folket. Många minns hans kamp för Egyptens intressen mot Israel. Även motståndare till Nasser vittnar om den betydelse hans person haft för landet.

al-Sisi: Beskrivs som en karismatisk person. Han har som företrädare för armén talat till folket under den oroliga tiden efter militärkuppen. Han ses ofta leende och känd för engagerade tal om laddade ämnen. al-Sisi har gott om fiender inom Muslimska brödraskapet, som anklagar försvarsministern för att ha kapat folkets revolution.

Abdel Fattah al-Sisi vs Gamal Abdel Nasser

 NASSER: Född i Alexandria 15 januari 1918. Före detta president i Egypten. Tog examen från den egyptiska militära akademin 1938.

AL-SISI: Född i Kairo den 19 november 1954. Försvarsminister och förste vice premiärminister. Tog examen från den egyptiska militära akademin 1977.