Sex lex Maria-anmälningar samma dag

NYHETER

Personalen på ett kommunalt gruppboende i Umeå kommun lämnade in sex lex Maria-anmälningar på samma dag. Enligt anmälarna har boendet en "olycklig sammansättning" av brukare, skriver Västerbottens Folkblad.

Anmälarna uppger även att personal har tidsbrist och att man inte har rätt kompetens för att tillgodose vissa brukares behov.

Kommunen säger att man tagit fram handlingsplaner för boendet, men att man inte får uttala sig om innehållet.

TT