Tydligare riktlinjer för hbt-flyktingar krävs

NYHETER

Nya rapporter från RFSL pekar på att asylbedömningar som Migrationsdomstolarna utför, gällande hbt-personer från Nigeria och Uganda, är inkonsekventa och rättosäkra.

På RFSL menar man att avslagen ofta är bristfälligt utförda.

– Bedömningarna är inkonsekventa och hakas upp på detaljer som att det inte är trovärdigt att ta risken att pussas på en bar, säger RSFL:s flyktinghandläggare Stig-Åke Petersson, som skrivit analyserna, till Svenska Dagbladet.

Det är två nya analyser som visar att 41 av 44 nigerianska hbt-personers asylansökningar sedan 2010 fått avslag. Samma siffra för hbt-personer från Uganda är 50 avslag av 58 sökande.

Enligt Stig-Åke Peterson hakar Migrationsdomstolarna upp sig på detaljer om vilka risker personerna tagit i hemlandet och missar de viktiga frågorna.

– Folk tar alltid risker – enligt logiken att det inte anses trovärdigt att man gör något som bryter mot gällande lag skulle det egentligen inte finnas några hbtq-personer i landet, säger Stig-Åke Petersson.

"Det är rättsosäkert"

Enligt RFSL är det vanligaste skälet till avslag att det finns en bristande tilltro till hur personens sexuella läggning blev känd i hemlandet. Man anser inte att det är sannolikt att personen kan ha haft en homosexuell relation utan att ha upptäckts och straffats. Att en person kan vara så oförsiktig att homosexualiteten blivit känd anses inte heller vara troligt.

På RFSL menar man att domstolarna då bortser från den viktigaste frågan, om personen är homosexuell eller inte och i och med det inte tar ställning till hur farligt det är för personen att återvända.

– Man missar den framåtsyftande riskbedömningen. Det är rättsosäkert och strider mot syftet med utlänningslagen, säger Stig-Åke Petersson.

Efterlyser direktiv uppifrån

Även Migrationsverket kommer till samma slutsats. I en internrapport över asylansökningar från Uganda, under perioden januari 2012 till februari 2013, skriver man att domstolarna i "de flesta fall" inte gjort en bedömning om personen är homosexuell eller inte.

Vid Migrationsdomstolarna efterlyser man direktiv från Migrationsöverdomstolen.

– Så länge inte högsta instans vägleder så kommer det att finnas avgöranden som ser olika ut, bestämmelserna i utlänningslagen ger utrymme för olika tolkningar, säger Dag Stegeland, chefsrådman.

ARTIKELN HANDLAR OM