I dag väntas Thomas Quick bli friad för det sista mordet

NYHETER

Han är friad för sju av de åtta mord han dömts för och i dag blir det sannolikt samma sak med det åttonde och sista.

Sture Bergwall, 63, som tidigare kallade sig Thomas Quick, kommer därefter påbörja striden för att bli fri även från den rättspsykiatriska vården.

– Jag känner mig trygg inför framtiden, säger Bergwall till Aftonbladet.

Sista mordärendet läggs ner i morgon.

Riksåklagaren har kallat till presskonferens i dag.

Då kommer beslutet angående det åttonde och sista mordärendet offentliggöras - Zelmanovitz-fallet.

För advokat Thomas Olsson, som under flera år arbetat för att få Bergwall rentvådd, finns det inga tvivel om vad beslutet blir:

– De kommer att lägga ner Zelmanovitz.

Orsaken är att det inte ens går att säga att 15-åringen blev mördad.

Ingen dom om vård

Fast det intressantaste spelet tycker advokaten sker i förvaltningsrätten i Falun, den domstol som ska avgöra om Bergwall ska släppas ut från Säters sjukhus eller inte.

Den rättspsykiatriska vården omprövas en gång varje halvår.

När det gäller den senaste prövningen hade domstolen sitt sammanträde i torsdags.

Också det beslutet blir offentligt i morgon, onsdag förmiddag.

Men enligt chefen för förvaltningsrätten i Falun, Johan Montelius, blir det ingen dom eller något slutligt beslut om huruvida vården ska fortsätta.

– Jag kan säga så här: Målet måste bli så utrett som det kräver och det anser jag inte att det riktigt kanske är i dag, säger Johan Montelius.

Thomas Olsson bedömer att beslutet kommer innebära att Socialstyrelsens rättsliga råd kopplas in för att uttala sig om Bergwalls psykiska status.

– I bästa fall får vi då en objektiv - och från Säter helt fristående - psykiatrisk bedömning, säger Thomas Olsson.

En riskbedömning, som också ska göras, tar hänsyn till de domar som den undersökte har på sig. När åtta av åtta mord räknas bort är plötsligt det tyngsta underlaget också borta.

"De börjar ju backa nu"

Detta har redan vägts in i den senaste riskbedömningen, gjord vid Säter, som nu ligger som underlag i förvaltningsrätten.

– Farlighetsbedömningen nu grundar sig uteslutande på vad som hände i slutet av 60- början på 70-talet, säger Thomas Olsson. Man pratar om impulsgenombrott och så vidare. Men det finns inte ett enda impulsgenombrott registrerat sedan 1992 om man bortser från de här falska erkännandena.

Thomas Olsson säger att han också hoppas kunna få anlita en egen psykiatrisk expert och få en egen bedömning - och därmed stärka underlaget.

För advokaten är redan övertygad om att Bergwall kommer bli friskförklarad.

– Och sedan är han förhoppningsvis en fri man.

När det kan bli har han svårt att bedöma.

– Det beror helt på Säter, tror jag. De börjar ju backa nu. Bakom den här fasaden börjar de ju tala om utslussning. Men Säter vill att den här processen ska bli så utdragen som möjligt för att det inte ska finnas någon som helst skugga över att de hållit honom i alla dessa år på grund av falska erkännanden.

"Jag känner mig trygg"

I den ansökan om fortsatt sluten vård, som chefsöverläkaren lämnat in, nämns nu för första gången att det finns en horisont på vårdtiden.

"I framtiden, i fall Bergwall blir frikänd för det sista mordet och med tanke på relativt välfungerande vård under de senaste åren, kan ett nytt ställningstagande behövas, både vad gäller förnyad riskbedömning och även eventuell utslussning."

– I dagsläget ser vi dock inget alternativ än att rekommendera fortsatt sluten vård, heter det i ansökan.

Efter att ha fått beslut om fortsatt vård två gånger årligen i 22 år börjar Sture Bergwall nu på allvar se en möjlighet att snart bli fri. Och på frågan vad han har för tankar inför framtiden säger han:

– Jag känner mig trygg inför framtiden: jag har ett brett kontaktnät och en stor familj med syskon och syskonbarn som välkomnar mig och som jag kommer att ha det bra tillsammans med.

Vilket är ditt tidsperspektiv, när kan du komma ut?

– Ett har den långa resningsprocessen lärt mig: att ha tålamod och inte laborera med tidsperspektiv. Jag anar friheten men kan inte säga när det blir.

FAKTA

Quick fälldes för åtta mord

2008 tog Sture Bergwall tillbaka alla erkännanden av de åtta mord han dömts för. Han har därefter friats för dem i takt med att han beviljats resning. Fallen är:

• Yenon Levi, 24 år, hittas död 1988. Quick döms 1997, frias 2010.

 • Therese Johannesen, 9 år, försvinner 1988. Quick döms 1998, frias 2011.

•  Johan Asplund, 11 år, försvinner 1980. Quick döms 2001, frias 2012.

 • Trine Jensen, 17 år, hittas död 1981. Gry Storvik, 23 år, hittas död 1985. Quick döms 2000, frias 2012.

• Marinus och Janni Stegehuis mördas 1984. Quick döms 1996, frias 2013.

 • Charles Zelmanovits, 15 år, försvinner 1976, hittas 1993. Quick döms 1994. Resning beviljad. I morgon offentliggör åklagaren beslutet om hurvida även detta åtal ska läggas ner.

De tidigare domarna

• Den vårdperiod som nu pågår inleddes efter en dom 1991 då Thomas Quick, som Sture Bergwall då kallade sig, fälldes för grovt rån, grov stöld och stöld. Efter några år inom vården började han erkänna vad som sammanlagt skulle bli ett 30-tal mord.

• 1970 dömdes han till sluten psykiatrisk vård första gången. Brotten var ofredande, otukt med barn och otuktigt beteende.

• 1973 i maj blev han försöksutskriven och påbörjade studier i Uppsala.

• 1974 i mars följde han med en manlig, ny bekant hem till dennes bostad. Bergwall slog en stekpanna i huvudet på mannen och högg honom ett flertal gånger med kniv. Mannen var mycket nära att dö och händelsen rubricerades som försök till dråp. Men åklagaren beslutade att inte väcka åtal eftersom Bergwall återintogs direkt till den slutna vården.

• 1977 i maj blev han utskriven.