Sommarens brott i landet – län för län

NYHETER

Efter april skjuter antalet anmälda brott i höjden. Framförallt är det alkohol- och narkotikarelaterade brott, stölder, rån, häleri, bilbrott och skadegörelse som bidrar till att antal anmälningar går från runt 110 000 under våren till 125 000 under sommarmånaderna.

BLEKINGE LÄN

Antalet anmälda brott ökar med 50 procent redan i maj på grund av en markant ökning i antalet anmälda stölder, rån och häleribrott samt en dubblering av alkohol- och narkotikabrott.

DALARNAS LÄN

Anmälda brott ökar med upp emot 30 procent med start i juni då alkohol- och narkotikabrott fördubblas för att sedan avlösas av en mängd stölder, rån och häleribrott.

GOTLANDS LÄN

I juli anmäls dubbelt så mycket brott som de flesta andra månader på året. Framförallt är det våldsbrott, skadegörelse och stölder som nästan fördubblas. Men alkohol- och narkotikarelaterade brott ökar med över 200 procent.

GÄVLEBORGS LÄN

Anmälda brott ökar med 20 procent i augusti då stölder, rån och häleribrott ökar samtidigt som anmälda alkohol- och narkotikabrott fyrdubblas.

HALLANDS LÄN

Brottsstatistiken stiger marginellt. Framförallt är det stölder, rån och häleribrott samt bedrägeri och förfalskningsbrott.

JÄMTLANDS LÄN

Brottsstatistiken ligger på en jämn nivå året om: runt 1 000 anmälda brott i månaden.

JÖNKÖPINGS LÄN

Brottstatistiken ökar marginellt till runt 3 100 anmälda brott per sommarmånad men ingen brottskategori sticker ut.

KALMAR LÄN

Redan i maj skjuter anmälningarna uppåt och juli toppar statistiken med runt 40 procent fler anmälda brott än höst, vinter och vårmånaderna. I juli-augusti dubbleras antalet bedrägeri- och förfalskningsbrott.

KRONOBERGS LÄN

I juni ökar antalet brott med 200 procent från 1 900 till 5 300 anmälda brott. Orsaken är en stegring av alkohol- och narkotikabrottslighet som går från 100 till 3 500 anmälda fall från maj till juni.

NORRBOTTENS LÄN

Totalt antal anmälda brott ökar med runt tio procent under sommarmånaderna. Framförallt är det stölder, rån och häleribrotten som blir fler.

SKÅNE LÄN

Antalet anmälda brott ökar marginellt. Totalt anmäldes det 55 574 brott i Skåne under juni, juli och augusti 2012.

STOCKHOLMS LÄN

Anmälda brott ligger stabilt kring 35 000 även under sommaren. Men stölder, rån och häleribrott ökar medan alkohol- och narkotikabrotten blir färre.

SÖDERMANLANDS LÄN

Statistiken över anmälda brott stiger med runt 20 procent, framförallt på grund av att fler stölder, rån och hälerifall anmäls.

UPPSALA LÄN

Hela det ljusa halvåret präglas av ökat antal anmälda stölder, rån och häleribrott.

VÄRMLANDS LÄN

Totala antalet anmälda brott stiger på grund av fler stölder, rån och häleribrott som ökar markant. Även alkohol- och narkotikabrott ökar med runt 40 procent i juni.

VÄSTERBOTTENS LÄN

Sommaren är högsäsong för tjuvarna och antalet anmälda fall av stöld, rån och häleri ökar med runt 40 procent och håller i sig ända in i oktober.

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Statistiken står sig året om med december som månaden då få brott anmäls.

VÄSTMANLANDS LÄN

Anmälda brott blir marginellt fler på grund av fler stölder rån och häleribrott.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Brotten skjuter i höjden framförallt i augusti då 20 190 brott anmäldes 2012. Tusentals fler stölder, rån och häleribrott anmäls. Samtidigt blir antalet anmälda fall av skadegörelse något färre.

ÖREBRO LÄN

Brottsstatistiken står sig någorlunda året om. Stölder, rån och häleribrott blir fler på sommaren – samtidigt sjunker antalet anmälda våldsbrott.

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Flest anmälda brott på en enskild månad anmäldes i juni 2012 då 5 452 brott anmäldes. Stölder, rån och häleribrott ökar med runt 30 procent.

Källa: Brottsförebyggande rådets statistik på anmälda brott 2012.