Skärpta kontroller av arbetslösa

NYA REGLER Varje månad ska den arbetslösa lämna in en rapport om hur de har försökt få jobb.
NYHETER

Tuffare regler väntar för arbetslösa.

Varje månad måste en aktivitetsrapport lämnas in – annars riskerar de att förlora a-kassan.

Antalet ärenden hos a-kassorna beräknas bli 30 gånger fler.

– Men jag får ju inte jobb lättare, säger arbetssökande Pierre Hébert till TT.

De nya reglerna träder i kraft om en månad, den 1 september.

Skärpta kontroller väntar då för arbetslösa som får a-kassa.

Varje månad ska den arbetslösa lämna in en rapport där han eller hon beskriver hur de har försökt få jobb.

– Om man inte gör det eller inte uppfyller villkoren ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande till a-kassan. Då fattas ett beslut om personen ska drabbas av en sanktion, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på A-kassornas samorganisation.

150 nya handläggare

De skärpta reglerna klubbades igenom av riksdagen i våras.

Antalet ärenden hos a-kassorna beräknas öka drastiskt – från 5 000 till 160 000 årligen.

Därför har a-kassorna anställt minst 150 nya handläggare.

– Sanktionerna kommer bli kortare men fler, säger Katarina Mattsson.

Sanktionerna trappas upp

Den som inte uppfyller kraven bestraffas i dag med en sänkning av a-kassan med 25 procent under 40 ersättningsdagar.

När de nya reglerna börjar gälla införs en så kallad åtgärdstrappa. Sanktionerna trappas upp successivt om den arbetslösa inte skärper sig, enligt Sveriges Radios Ekot.

– Den största utmaningen blir att få folk att förstå de här nya reglerna. Att de faktiskt måste lämna in en rapport varje månad, säger Katarina Mattsson.

"Jag får ju inte jobb lättare"

Pierre Hébert har varit arbetssökande i ett år. Han har inte skickat in någon aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen hittills.

– Men jag träffar ju en arbetsförmedlare en gång i månaden som antecknar de jobb som jag har sökt. Den enda skillnaden är att det kanske blir lite stressigare när man ska skriva rapporten själv, säger han till nyhetsbyrån TT.

Pierre Hébert tror inte att de nya skärpta reglerna kommer leda till att fler får jobb.

– Arbetsförmedlarna och a-kassorna får ju mer att göra, men jag får ju inte jobb lättare, säger han till TT.

FAKTA

Nya regler för arbetslösa

Reglerna för arbetslöshetsförsäkringen ändras från och med den 1 september 2013.

Arbetssökande ska hädanefter lämna in en aktivitetsrapport till sin arbetsförmedlare varje månad. Där ställs bland annat frågor om vilka jobb man har sökt de senaste veckorna.

Om aktivitetsrapporten uteblir informeras a-kassan automatiskt. Den arbetssökande riskerar först varning och därefter avstängning från ersättning i allt längre perioder.

I och med de nya reglerna försvinner risken att få sin dagpenning sänkt på grund av misskötsamhet.

Den arbetslösa ska:

  Kunna och vilja ta jobb minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.

  Vara anmäld på Arbetsförmedlingen.

  I övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Om du missköter ditt arbetssökande:

  Får du en varning första gången.

  Stängs du av i 1 ersättningsdag andra gången.

  Stängs du av i 5 ersättningsdagar tredje gången.

  Stängs du av i 10 ersättningsdagar fjärde gången.

  Förlorar du din ersättning den femte gången och kan inte få ersättning igen förrän du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor och övriga villkor.

Källa: Arbetsförmedlingen (TT), Akassan Vision