Reinfeldt talade till världens ledare

NYHETER

Fredrik Reinfeldt intog i natt talarstolen i FN:s generalförsamling.

Han talade om kvinnors utsatthet, krisen i Syrien och klimatförändringar.

– Världen förändras ständigt. Och förändringstakten ökar för varje år, säger Reinfeldt

Efter en lång försening - och tal som sträckte sig över en timma - gick Fredrik Reinfeldt upp i talarstolen i FN:s generalförsamling klockan 03 i natt.

Eftersom många av de föregående talarna dragit ut på sina tal hade åhörarskalan tunnats ut, skriver TT.

Reinfeldt inledde med att prata om att fattigdomen har minskat och att människor lever allt längre. Att världsekonomin växer och tekniken förändras i rasande fart.

Men att i takt med utvecklingen så ökar också utmaningarna.

– FN spelar en avgörande roll för att nå millenniemålen.

Sverige en utopi

Han gick sedan vidare till sin huvudfråga – kvinnors rättigheter i världen – som han kallar "det största misslyckandet av alla på människorättsområdet".

– Jämställdhet är något som ska vara självklart. Ändå utsätts en miljard kvinnor för sexuellt eller fysiskt våld varje år. Ändå nekas kvinnor samma rätt till sjukvård. Ändå dör 800 kvinnor i samband med komplikationer relaterade till graviditet och förlossning. Ändå nekas många flickor och kvinnor skolgång och utbildning.

– För många kvinnor är idén att en regering skulle ha fler kvinnor än manliga ministrar – som vi har i Sverige – en utopi. Många av de här kvinnorna får inte ens rösta.

– Låt mig vara väldigt tydlig. Det är helt enkelt inte acceptabelt – inte heller särskilt smart, att diskriminera kvinnor och flickor.

Syrienkrisen måste hanteras av FN

Reinfeldts tal gick sedan över till våld, krig och konflikter i världen.

– Medan vi talar, pågår flera stora konflikter, som orsakar död och lidande, hunger och sjukdom, våldtäkter och sexuellt våld.

Han tog som exempel Syrien. Och betonade att krisen i Syrien måste hanteras av FN. De som systematiskt kränker mänskliga rättigheter inklusive de som bär skulden för användningen av kemiska vapen "måste ställas till svars", säger han.

– För detta behöver vi ett starkt FN och ett välfungerande säkerhetsråd.

Han sa vidare att för Sverige kommer att fortsätta kampen för att skapa fred i världen - och stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

– Vi försöker att hjälpa den humanitära krisen i Syrien genom att ta emot flyktingar. De här året har vi välkomnat 16 000 syrier till Sverige.

Alla måste hjälpas åt

Som tredje punkt tog Reinfeldt upp vikten av en fri handel - att Sverige är ett av de länderna som kämpar hårdast för att skapa en frihandel över Atlanten. Det kommer skapa tillväxt och jobb - men även fred, menar Reinfeldt.

– Låt oss komma ihåg hur viktig handel är för fredliga relationer. För att uttrycka det enkelt, ingen säljare vill starta ett krig mot ett land där den har kunder. Det skulle vara en dålig affärsidé, säger han.

Han avslutade med att prata om klimatutmaningar - att alla länder måste hjälpa till i den internationella kampen mot klimatförändringar. Samtidigt påpekade han vikten av millenniemålen.

– Nu måste vi förbereda oss för morgondagen. Och då är Sverige övertygat om att Förenta nationerna kommer att spela en mycket viktig roll. Vi kommer att fortsätta med vårt starka stöd till denna organisation.

ARTIKELN HANDLAR OM