Dagens namn: Matteus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Skönt - nu får hen välja själv

Med nya lagen blir Tyskland först i Europa att erkänna ett tredje kön

Nu blir Tyskland först i Europa att erkänna ett tredje kön.

– Det är bra att man etablerar andra köns­kategorier än de två som finns i dag, säger svenska Vio Szabo, 28.

Hen definierar sig som ”intergender”.

Från och med på fredag erkänner Tyskland ett tredje juridiskt kön. Det handlar inte om transsexuella eller andra transpersoner utan om ”intersexuella” individer.

Oklar könstillhörighet

Intersexuella är personer som har oklar könstill­hörighet utifrån kroppsliga kännetecken, medan trans­sexuella är män eller kvinnor som känner tillhörig-het med det andra könet och vill bli erkända som sådana.

Enligt den nya tyska lagen får man avstå från att ange barnets kön i födelseregistret. Senare i livet kan personen bestämma sig för könstillhörighet.

Det ska, enligt lagen, också vara möjligt att leva hela sitt liv utan att ange någon könstillhörighet.

– Vi har inte drivit frågan på det tyska sättet. Vi vill att man själv ska få välja könstillhörighet, säger Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL.

Vio Szabo, 28, definiera-de sig som ”intergender” och började kalla sig hen i stället för hon för åtta år sedan. Liksom RFSL-ord­föranden tycker Vio att man själv ska få välja könstill­hörighet.

”Hade underlättat”

– Om jag hade känt att jag slapp läsas eller ses som någonting annat än vad jag är så hade det underlättat väldigt mycket i min vardag, säger hen.

Vio Szabo tycker den nya tyska lagen är bra men önskar att man skulle få välja själv.

Vad finns det för motstånd mot ett sådant här förslag?

– Man tror att ett tredje kön innebär att man måste ta bort de två andra. Det är det ingen som är intres­serad av, i alla fall inte jag, säger Vio Szabo.

I partiprogrammet

I Sverige är politikerna delade i frågan.

Av de svenska riksdagspartierna har bara Miljö­partiet och Vänsterpartiet frågan om ett tredje juridiskt kön inskriven i sina program.

– Vi har en skrivning i vårt partiprogram där vi säger att det skulle kunna vara ett sätt och har i riksdagen verkat för att utreda detta även i Sverige, säger MP:s partisekreterare Anders Wallner.

Är varken man eller kvinna

Enligt föreningen Intersexuella i Sverige, INIS, är ordet intersexuell en översättning av det engelska ordet intersex där sex betyder kön. Orda­grant skulle ordet kunna översättas till ungefär mellankönslig, alltså någon som är född med köns­organ som bär spår av både man och kvinna.

INIS startade som ett nätverk 2006 och är en stödförening för inter­sexuella.

Enligt föreningen finns det cirka 6 000 intersexuella i Sverige.

Dessa länder erkänner ett tredje juridiskt kön:

Australien, Indien, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan, Sydafrika och Tyskland (från den 1 november).

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet