Megaskeppet större än Empire state building

Däck lika stort som fyra fotbollsplaner

Så stor att den inte ens är ett skepp Det är farkosten till för Grafik: Så stor är den

Prelude FLNG ser ut som ett tankfartyg och för tankarna till en tidigare rekordhållaren gällande fartygsstorlek, supertankern Knock Nevis (tidigare Jahre Viking).