Se flygbilderna från Kärrtorp

Flygbilderna är från tidigare under manifestationen.

NYHETER