Inte straffbart att diskriminera på grund av politisk åsikt

NYHETER

Kent Ekeroth hävdar att han tvingades lämna restaurangen Nosh & Chow på grund av sin politiska tillhörighet.

Då upprättade Säpo en polisanmälan om olaga diskriminering.

Men någon grund för detta finns enligt flera experter inte i lagen.

– Som jag tolkar lagen är det inte straffbart, säger Stefan Reimer, chefsrådman.

Foto: SCANPIX
Stefan Reimer, chefsrådman.

Två Säpovakter fanns vid riksdagsmannens sida när han tvingades lämna Stureplanskrogen Nosh & Chow på fredagskvällen.

Enligt Kent Ekeroth var anledningen hans politiska tillhörighet. Restaurangen uppger dock att han kränkt en kvinnlig gäst på ett "extremt förnedrande sätt".

Säpo upprättade en anmälan om olaga diskriminering redan under lördagen.

Inte överens

Kammaråklagare Ronnie Jacobsson på åklagarkammaren för säkerhetsmål ansåg att det andra stycket i brottsbalkens 16:e kapitel 9:e paragrafen kunde tillämpas.

– Den som uppbär ett allmänt uppdrag eller är anställd i allmän tjänst kan vara målsägande när det gäller olaga diskriminering, som jag har tolkat det, säger han till TT.

Stefan Reimer som är chefsrådman på Helsingborgs tingsrätt är dock inte överens med åklagaren.

– Jag kan inte se att det finns något stöd för det. Den lagtext åklagaren grundar sig på då kan bara straffa en person med allmänt uppdrag, personen i fråga kan alltså inte vara målsägande. Exempelvis om en politiker fattar ett beslut som gör att någon blir diskriminerad så kan politikern straffas enligt den här bestämmelsen.

Experter håller med

Flera experter i straffrätt som Aftonbladet talat med instämmer med chefsrådman Stefan Reimer. Enligt brottsbalken är det olagligt att diskriminera personer på grund av etnicitet, hudfärg, trosuppfattning och sexuell läggning. Politisk bakgrund eller partitillhörighet nämns inte i lagtexten.

– Att diskrimineras på grund av politisk tillhörighet är så vitt jag bedömer inte straffbart inom ramen för olaga diskriminering. Däremot kan det ses som en kränkning av mänskliga rättigheter enligt exempelvis Europakonventionen, säger Stefan Reimer.

Har inte alla rätt att vara på en krog, oavsett politisk bakgrund?

– Så länge man inte diskriminerar på grund av etnicitet, hudfärg, trosuppfattning och sexuell läggning så har en offentlig krog rätt att bestämma vilka som får vistas i lokalerna.

Vad säger du då om att Säpo har anmält krogen just för olaga diskriminering?

– Ja, det känns ju lite tveksamt kan man tycka...

Var du där? Vet du mer? Hör av dig till oss!