Åklagaren: ”Kan vara bedrägeri”

1 av 18
NYHETER

Efter Aftonbladets avslöjande granskar nu åklagare om SD gjort sig skyldig till bedrägeri.

Partiet slår tillbaka – men kan inte redovisa protokoll från när kvinnoförbundet bildades.

– Här har det hänt någonting, säger chefsåklagare Anders Jakobsson.

Aftonbladets avslöjande om Sverigedemokraternas ansökan om miljonbidrag för ett kvinnoförbund 2010 innan förbundet fanns har väckt åklagarens intresse.

– Man kan ha vilselett dem som ska ha betalat ut pengarna genom att lämna ut felaktiga uppgifter. Det har i så fall inneburit vinning för dem som har begärt ut det och skada för dem som har betalat ut det, säger chefsåklagare Anders Jakobsson.

Han fortsätter:

– Det kan finnas misstankar om bedrägeri.

Aftonbladet har inte skrivit att Sverigedemokraternas ansökan var olaglig. Men i går eftermiddag kontaktade polisen Jan Friberg redaktionen. Han berättade att en anmälan har upprättats av polismyndigheten själva och att de ska granska ärendet för att ta ställning till om det ska inledas en förundersökning.

– Jag samlar in de uppgifter som finns och lämnar sedan vidare dem till överåklagaren, säger han.

Polisen bad att få ta del av de handlingar som Aftonbladet publicerade i går för att kunna granska fallet mer ingående.

Undertecknades av Åkesson

Ärendet ligger hos Riksenheten för polismål eftersom riksdagsledamöter kan ha varit involverade.

Bland annat undertecknades ansökan om bidraget till kvinnoförbundet av SD-ledaren Jimmie Åkesson.

– Vi hanterar normalt sett brottsmisstankar rörande poliser, domare och åklagare men vi har också på vår lott att eventuellt hantera brottsmisstankar mot riksdagsledamöter, säger chefsåklagaren Anders Jakobsson.

Sverigedemokraterna uppger att kvinnoförbundet bildades i samband med ansökan till riksdagens partibidragsnämnd. Men något protokoll från vare sig årsmöte eller styrelsemöte finns inte att tillgå.

– De dokumenten finns inte och det upptäckte vi förra året, säger Paula Bieler, presskontakt på SD:s kvinnoförbund.

Är det verkligen seriöst?

– Nej, det är det inte, det borde vi ha kollat tydligare.

Är det rimligt att ni ska få 1,4 miljoner kronor för en verksamhet som inte finns, kunde ni inte ha väntat med att söka till året därpå när organisationen fanns?

– Reglerna är utformade så, det finns andra partier som knappt ens har ett utskott och som får bidrag.

Handlingar som däremot existerar är de falska protokollen från ett årsmöte och ett styrelsemöte i augusti 2010. De skrevs av den tidigare kanslichefen Daniel Assai, och undertecknades av tre personer i kvinnoförbundet. En av dem var ordföranden och riksdagsledamoten Carina Herrstedt.

Protokollen har inte åberopats hos partibidragsnämnden, men skrevs enligt Daniel Assai som en garanti om någon skulle efterfråga dem.

Först sju månader efter att Jimmie Åkesson undertecknade ansökan om bidraget hade Sverigedemokraternas kvinnoförbund sitt första årsmöte.

– Vår ordinarie årsmötesperiod är på vårkanten, det är därför det är först på vårkanten som vi kan ha ett första formellt årsmöte, säger Paula Bieler.

Gabriella Hedarv, som var kanslist på SD vid tidpunkten, säger till Aftonbladet att det inte fanns någon aktiv verksamhet för kvinnofrågor inom partiet när ansökan gjordes.

Även Anna Hagwall, riksdagsledamot, har tidigare skrivit på en blogg att intresset för kvinnofrågor inom Sverigedemokraternas ledning var svalt tills de förstod att de kunde söka bidrag hos partibidragsnämnden.

Partibidragsnämnden kan i nuläget inte uttala sig om ansökan har gått rätt till eller inte.

– Nu när chefsåklagaren har tagit upp det här finns det knappt anledning för oss för närvarande att göra någonting, säger nämndens ordförande Torkel Gregow.

Om det framkommer att SD inte hade ett kvinnoförbund får nämnden enligt Gregow hantera ärendet då. Partiet kan då bli återbetalningsskyldigt.

Aftonbladet har sökt Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson och kvinnoförbundets ordförande Carina Herrstedt, men hänvisas till presstaleskvinnan Paula Bieler.