Barn tvingades sitta vid ”skambord”

NYHETER

När fritidsbarnen varit olydiga har de placerats vid ett "skambord".

Nu anmäls skolan i Stockholm till Skolinspektionen.

– För vissa kan det rinna över när det blir stökigt, säger rektorn, som uppger att ordet "skambord" är föräldrarnas.

– Sätt dig vid skambordet.

Den uppmaningen har elever på ett fritids vid en skola i västra Stockholm fått, om de inte lydit personalen, enligt en anmälan till Skolinspektionen.

"Kan rinna över"

"Skambordet" har enligt anmälan, som kommer från föräldrar till ett av barnen, använts flitigt mot många barn. Vid bordet har barnen inte tillåtits någon som helst aktivitet som att rita eller läsa, utan endast sitta stilla.

Dessutom har personal enligt anmälan använt "ovårdat språkbruk" mot eleverna.

Vid ett möte med rektorn uppger anmälaren att rektorn sagt sig känna till "problem med kulturen" vid fritidshemmet.

Detta förnekas av rektorn, som säger till Aftonbladet:

– Det är självklart att vi inte har några skambord på vår skola.

– Någon "särskild kultur" har vi inte vid vår skola, utan det handlar om att det ibland kan bli stökigt och att det ibland för vissa kan över och att man då säger saker som man inte tänkt vid vissa situationer. Men det är givetvis inget försvar.

Han uppger att det före jul kom ett par väldigt upprörda föräldrar till barn som upplevt sig ha blivit satta vid skambordet, till skolan.

"Ordet är föräldrarnas"

– Ordet skambord kommer från föräldrarna.

Enligt rektorn tog skolledningen direkt kontakt med fritidspersonalen, och på ett möte möttes föräldrarna, pojken och personalen för att diskutera det som hänt.

En fritidspedagog bad då om ursäkt för sitt ordval i en viss situation.

– Om det är full rulle och barnen springer omkring varandra måste man ibland säga "Kom nu lugnar vi ner oss och sätter oss vid bordet". Men då måste vi bli övertydliga med barnen om att det inte är ett straff, och vi måste sätta saker i händerna på barnen så att de kan läsa, klippa, rita eller annat.

Pojken har även givits en speciell kontaktperson vid fritidset för att han ska känna sig trygg, och tid är avsatt för föräldrarna att höra sig för med personalen om hur dagen varit, uppger rektorn.

Skolan gör egen anmälan

– Så har det inte varit tidigare. Jag uppfattade att föräldrarna förstod detta, och jag blev förvånad när det kom in en anmälan.

Trots det har skolan bestämt sig för att göra en anmälan till huvudmannen Stockholms stad.

Senast den 20 februari ska Stockholms ha lämnat in ett yttrande.

– Därefter ska vi lämna yttrandet till anmälaren, varpå vi gör vår bedömning. Mer än så kan jag inte yttra mig i ett enskilt fall, säger Pia Karlsson, utredare vid Skolinspektionen, till Aftonbladet.

ARTIKELN HANDLAR OM