Polisens it-fiasko har kostat 85 milj

Foto: Lasse Allard
Polishuset på Kungsholmen i Stockholm.
NYHETER

It-systemet Pust skulle göra polisernas arbete snabbare.

I stället har det mångdubblat ärendetiderna och hittills kostat 85 miljoner kronor.

– Det är naturligtvis rent åt helvete, säger kriminologprofessor Leif GW Persson.

Nu kommer det troligen skrotas.

Leif GW Persson har tidigare varnat för Pust.

Det nya it-system Pust Siebel skulle göra polisernas arbete enklare och mer effektivt.

Men i stället har det blivit tvärtom, enligt Polisförbundet.

Krångel och buggar

Nu ska rikspolischef Bengt Svenson avgöra om det dyra systemet ska skrotas eller inte.

Ärenden som tidigare kunde ta några minuter i dag kan ta flera timmar.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz tar upp krångel, buggar, att systemet hakar upp sig med långa väntetider som följd.

Hon anser att systemet har blivit ett av de mest allvarliga arbetsmiljöproblemen, och lett till att poliser fått stressymptom som förhöjt blodtryck.

– Men det allvarligaste är att poliserna blir sittande på stationerna så att medborgarna inte får synliga poliser som är i arbete, säger hon till Aftonbladet och fortsätter:

– Vi har kommit till gränsen där det bara är att konstatera att det här går inte längre, att rikspolischefen måste ta ansvar och avveckla systemet.

Inga alternativ just nu

Kalle Wallin, kanslichef på Rikspolisstyrelsen, RPS, säger till Aftonbladet:

– Vi är naturligtvis besvärade över att inte få systemet att fungera på det sätt som vi önskar och rikspolischefen är inte nöjd över att vi hamnat i situationen vi hamnat i.

– Vi har kommit till ett skede där vi ska sammanställa alla parametrar ta fram en analys för att rikspolischefen ska ha möjlighet att fatta rätt beslut. Det är viktigt att vi har rätt underlag för att se vilka konsekvenser en nedläggning får. Vi kommer att ha underlaget klart i närtid, inom ett antal dagar.

Enligt Wallin är kraven som kommer på att lägga ned Pust omedelbart orimliga.

– Man måste ha förståelse för att vi måste ha alternativ innan vi lägger ner vissa delar av systemet, och just nu har vi inga.

Kostnaden för systemet som RPS redovisar är hittills 85 miljoner kronor.

– I nuläget kan vi redovisa att Pust som plattform kostat 85 miljoner. Men jag vill skicka med en brasklapp att summan kan förändras när vi tittar på alla komponenter.

”Är för krångligt”

Leif GW Persson, professor i kriminologi, uppger att han redan för flera år sedan varnade Rikspolisstyrelsen för Pust.

– Pust har legat i kvarnen i många år. Det är för krångligt, det har jag sagt hela tiden. Nu har de ju fattat det, så de kommer sänka det. Men det är en jävla omställning, det ska man ha klart för sig.

Enligt GW Persson var det gamla systemet "ingen höjdare heller".

– Problemet då var att de hade fritext, att poliser antecknade helt olika efter eget bevåg. Unga nyutexaminerade kunde teckna ned en roman över en cykelstöld medan äldre tröttare typer klarade av ett mord på en rad. I de fallen var det vanliga att man fick göra om det, titta på det igen.

Tanken var nu att göra ett enkelt system.

– Ett system som man inte kunde gå ur innan man fått med basfakta. Men pusten blev obegripligt.

”85 miljoner räcker inte”

Leif GW Persson uppskattar kostanden för systemet högre än RPS officiella summa.

– 85 miljoner räcker inte. Det är säkert över hundra miljoner, med det är ju en smaksak hur man väljer att räkna. Det är naturligtvis åt helvete.

Den riktigt stora utmaningen för polisen är dock inte it-systemet, enligt Leif GW Persson.

– Den riktigt stora fetingen är att man ska göra polisen till en myndighet. Det har jag varit emot hela tiden och då tror jag att de riktigt stora problemen kommer.

Enligt Persson kommer sammanslagningen av polismyndigheterna leda till en enorm centralisering.

– Det kommer inte finnas en polis utanför storstäderna. Erfarenhetsmässigt: ju mer central en byråkrati är desto mer makt drar de på sig. De som kommer emellan är de utanför storstadsregionerna.

FAKTA

Underkändes i utvärdering

Pust är en förkortning av Polisens utredningssystem.

I fjol överfördes Pust till standardplattformen Siebel, och hanterar i dag de vanligaste mängdbrotten. Det var meningen att utvecklas för att hantera alla brott.

Rikspolisstyrelsens egen utvärdering av Pust i höstas konstaterar att systemet "inte är ett lämpligt ärendehanteringssystem för polisen".

Utvärderingens rekommendation är att "RPS bör börja om från grunden genom att ta fram en tydlig kravställning" om funktionalitet, kostnads- och nyttoanalys och verksamhetskrav.

ARTIKELN HANDLAR OM