Volvo drar ned 4 400 tjänster

NYHETER

AB Volvo drar ner på 4 400 tjänster, meddelar bolaget i dag.

– Hur många som berörs i Sverige kan vi inte svara på i nuläget, säger Karin Wik, chef för AB Volvos medierelationer, till Aftonbladet.

I pressmeddelandet skriver Volvo att en "strukturell neddragning av antalet tjänstemän med 4 400 personer planeras".

Neddragningen inkluderar tidigare personalminskning på 2 000 konsulter och anställda.

Den övervägande delen ska genomföras 2014.

Karin Wik, tillförordnad chef för Volvokoncernens medierelationer, säger till Aftonbladet:

– Under hösten meddelande vi att vi skulle göra ett stort övergripande effektiviseringsprogram för hela Volvokoncernen. Vi sa att det skulle bli personalneddragningar till följd av det, och att vi skulle återkomma om det. Det är vad vi gör nu.

Främst tjänstemän

Wik går in på vilka grupper som berörs.

– Det är i princip bara på tjänstemannasidan och det är hela världen. Det är alltså inte i 4 400 tjänster som dras ned i Sverige. En stor del är konsulter som inte kommer få förlängda kontrakt. Vi jobbar även på frivilliga avgångar. Sedan kan det komma varsel.

Hur många kan det röra?

– Det kan vi inte säga. Allt sådant här föregås av fackliga förhandlingar och de pågår just nu. Det här kommer att komma senare i vår. För dem som påverkas kan det väcka mycket känslor men det är inte fullt så dramatiskt som det kan tyckas vid första anblick.

Oklart hur många svenskar

Hur många berörs i Sverige?

– Återigen, vi kommer att kommunicera detta stegvis, men där är vi inte nu.

Hur mycket sparar ni på detta?

– Vi kommer att spara 4 miljarder kronor årligen från slutet av 2015.

Är oron stor inom koncernen?

– Man får generellt ha stor förståelse för att det väcker känslor när det genomförs sådana här neddragningar, men det finns även en stor förståelse för att vi måste effektivisera och bli ett mer lönsamt företag, som i sig gör företaget till en mer trygg arbetsgivare i förlängningen.

Vinst på 3,1 miljarder

Fordonstillverkaren AB Volvo redovisar ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 3,1 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2013, rapporterar Reuters.

Det kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 3,8 miljarder, enligt en Reuters-enkät, skriver TT.

Orderingången under andra kvartalet ökade med 12 procent jämfört med året före, enligt Reuters.

Volvo håller i dag presskonferens klockan 9 i Tändstickspalatset i Stockholm.

Facket: "Har förståelse"

Peteris Lauberts, ordförande för facket Sveriges ingenjörer på AB Volvo säger till Aftonbladet:

– Det här förklaras av två saker i grunden: att vi sedan ett halvår jobbat med ett effektiviseringsprogram där vi tillvaratar synergieffekter. Sedan har vi färdigutvecklat nya lastvagnsprogram på Volvo-Renault-sidan. När de produkterna är klara är det dags att kapitalisera på dem. Utveckling och industrialisering är cykliskt och även där har man kunnat se rationaliseringsmöjligheter.

Du låter väldigt förstående till neddragningarna.

– Förstående vet jag inte om det är rätt ord. Företaget lever på en marknad där det nog är nödvändigt att kontinuerligt anpassa sin kostym för att vara konkurrenskraftig. Det handlar om att går det bra för AB Volvo går det nog bra för AB Volvos medarbetare också. Jag har förståelse för att företagsledningen gör detta, ja.

"Positivt med flexibilitet"

– Självklart är det inte på något vis färdigförhandlat men visst kommer många människor bli oroliga för egen del och individer på olika sätt drabbas. Vi fackliga ska naturligtvis göra det bästa möjliga av situationen, säger Peteris Lauberts.

Är oron stor bland era medlemmar nu?

– Det varierar mellan olika avdelningar. En del avdelningar känner mer att de skulle kunna vara berörda. Andra vet att de hela tiden haft fullt upp att göra.

Vad kommer du att göra för att stödja dina medlemmar?

– Jag kommer att utnyttja och använda all den fackliga kompetens som jag och mitt nätverk har och försöka mildra effekterna av det här med gängse fackliga verktyg. Vi har en flexibilitet i systemet, med rätt många konsulter och visstidsanställda. Därefter kan det bli fråga om omplaceringar. I sista hand vill man ju ha direkta uppsägningar naturligtvis.

Är det positivt att systemet är så flexibelt?

– Ja. Befinner man sig på en marknad där man dels har konkurrenter och marknadsandelar går upp och ned, och en makroekonomi där våra kunder måste ha slutkunder och så vidare. Det växlar med konjunkturen som sådan. En viss rörlighet på arbetsmarknaden ser jag nog som positivt. Vore det statiskt skulle det nog drabba värre.