Hjälpsändningar till Homs i dag

NYHETER

Hjälpsändningarna till den belägrade staden Homs i Syrien kan komma komma igång nu på morgonen, meddelade en källa inom det ryska utrikesministeriet till Interfax.

Enligt FN ska den överenskomna "humanitära pausen" också innebära att civila kan lämna Homs.

Mat på väg

Statliga medier i Syrien uppgav att "myndigheterna kommer att implementera överenskommelsen genom att tillhandahålla nödvändig humanitär hjälp, som mat, logi och medicinsk hjälp åt de oskyldiga civila som lämnar staden".

FN:s flyktingkommissariat i Genève välkomnade nyheten och uppgav att mat och andra förnödenheter finns lagrade i Homs utkanter men att dessa inte kommer att levereras förrän säkerheten kan garanteras.

600 dagar

Belägringen har pågått i runt 600 dagar med tung beskjutning nästan dagligen och ett minimum av förnödenheter. Runt 2 500 personer tros vara fångna i de rebellkontrollerade delarna av Homs.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM