Oaktsamhet kan bli del av sexbrottslag

NYHETER

Regeringen vill utreda om en person ska kunna fällas för våldtäkt även om hen inte förstått att offret inte ville.

I Norge finns en sådan regel vilket lett till fler fällande domar.

– Den används när det inte är fullt ut bevisat att gärningsmannen förstod att det sexuella umgänget inte var var frivilligt, säger juristen Aina Ertzeid till Ekot.

Den senaste tiden har krav på att samtycke ska skrivas in i sexuallagstiftningen framförts. Framförallt efter en friande dom mot en man i Lunds tingsrätt. Han trodde att kvinnans nej var del av ett rollspel.

En regel om oaktsamhet skulle dock kunna fungerade bättre i fall som det i Lund, menar Petter Asp, professor i straffrätt i Stockholm.

– I det fallet är det tydligt att en oaktsamhetsreglering hade haft betydligt större inverkan än en samtyckesreglering som inte hade haft någon betydelse alls, säger Petter Asp.

Minister positiv

Vid andra grova brott, till exempel våldsbrott, straffas också den som inte haft avsikt att begått brottet. Rubriceringen kan då bli ”oaktsamhet” eller ”vållande”. Petter Asp menar att det bör fungera på samma sätt för sexualbrott.

– Det finns inte något annat skyddsintresse som vi värderar lika högt där oaktsamhet inte på något sätt är kriminaliserat. Det skulle träffa vissa fall där man inte kan sägas ha uppsåt, men där man agerat medveten om att man tar en risk.

Förra veckan sa Beatrice Ask ja till en ny utredning kring sexualbrottslagstiftningen. Hon menar att en regel om oaktsamhet skulle flytta fokus från offret till gärningsmannen.

ARTIKELN HANDLAR OM