”Kommunaliseringen av skolan ett misslyckande”

1 av 5
NYHETER

Kommunaliseringen av skolan har pekats ut som en orsak till svenska elevers dåliga studieresultat.

I dag presenterar regeringens utredare Leif Lewin sin utredning om reformen.

Han skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att det finns flera orsaker till att den misslyckades, till exempel lärarnas motstånd.

På punkt efter punkt beskriver Lewin hur skolan försämrats och han skriver rakt ut att det var "statens fel att kommunaliseringen inte blev så bra".

"Att genomföra en reform under motstånd från dem som ska verkställa den bäddar för ett implementeringsmisslyckande", skriver han.

Lewin pekar också på att decentraliseringen blev mer långtgående än vad som planerats.

Han tar upp att dåvarande skolminister Göran Persson (S) räknat upp flera styrmedel som staten skulle behålla för att säkerställa likvärdigheten i skolan när reformen infördes.

Men när den borgerliga regeringen tillträdde kort därefter "togs dessa regleringar bort eller förändrades i grunden", skriver Lewin.

Har fått kritik

Rapporten har redan fått hård kritik. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i helgen skrev Per-Arne Andersson, avdelningschef vid Sveriges Kommuner och Landsting, bland annat att ett grundläggande problem i utredningen är att det inte tagits någon hänsyn till att "andra stora skolreformer genomfördes ungefär samtidigt som decentraliseringen".

– Jag vill inte kommentera någonting förrän min presskonferens på måndagen, säger Lewin till TT sent på söndagskvällen.

I det sammanfattande kapitlet av utredningen som TT läst och rapporterat om under helgen, lägger Lewin den största delen av skulden på staten och 90-talets regeringar.

”Statens fel”

På punkt efter punkt beskriver han hur skolan försämrats och han skriver rakt ut att det var "statens fel att kommunaliseringen inte blev så bra".

Lewin lyfter särskilt fram att lärarna har fått för mycket att göra, och att lönerna inte har ökat lika mycket som andra gruppers. "Det var fel att påtvinga lärarna en decentraliserad skola och ett annat arbetssätt", skriver han.

Folkpartiet och Lärarnas Riksförbund (LR) är de som ivrigast pläderat för att återförstatliga skolan. Även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är inne på samma linje.

”Väldigt tung rapport”

– Det här är en väldigt tung rapport. Alla de saker han pekar på som gått snett är heta frågor för skolan i dag, sade LR:s ordförande Bo Jansson till TT i helgen.

I en undersökning som förbundet låtit göra svarade en klar majoritet av de tillfrågade lärarna, 79 procent, att staten är det bästa alternativet att ha huvudansvaret för skolan.

Lärarförbundet: "Förstatliga inte"

Lärarförbundet håller dock inte med Lärarnas Riksförbund. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är nöjd över att utredningen kommit fram till detsamma som förbundet: att det som akut krävs för att förändra krisen i skolan är en storsatsning på lärarna.

Men att förstatliga skolan ser förbundet inte som en lösning.

– Staten måste ta ett ökat ansvar, och det kan man göra utan att byta huvudman. Det skulle vara att gå över ån efter vatten. Staten kan styra om resursfördelningar och förbättra kompetensen. Men varför skulle staten lyckas bättre med lönerna? Det är ett strukturellt problem vi har att hantera.

TT / Lisa Röstlund

ARTIKELN HANDLAR OM