Döms för batongslagen

Riskerar bli av med jobbet

NYHETER

Den kvinnliga hundföraren bussade hunden på mannen och gav honom ett tiotal slag med batong.

I dag kom domen i Stockholms tingsrätt.

Hon döms för misshandel och riskerar att bli av jobbet.

Händelsen i somras har blivit mycket uppmärksammad på grund av att den filmades av en förbipasserande.

filmen syns hur hundföraren slår upprepade gånger mot mannen - som kort innan uppträtt våldsamt mot andra personer.

Åklagaren ansåg att våldet var överdrivet och åtalade kvinnan för misshandel alternativt tjänstefel.

Vid rättegången hävdade hennes advokat Johan Eriksson att hon inte bara haft rätt att ingripa utan även varit skyldig att använda det våld hon gjorde. Mannen ska ha angripit och blodat ner polisbilen varför kvinnan kände sig rädd.

"Jag var ensam"

Dessutom hade hon fått besked att förstärkningen till platsen skulle dröja.

– Jag var ensam och kände att han kommer slå mig. Jag måste agera nu, sa hon i polisförhör.

Tingsrätten gör nu bedömningen att hundföraren inte befann sig i en situation som innebar trängande fara eller överhängande hot eftersom det inte fanns något som tydde på att mannen skulle attackera henne, enligt Stockholms tingsrätt. Hon hade därför inte rätt - laga befogenhet – att använda våld. Hon har inte heller befunnit sig i en nödvärnssituation och hade därför inte rätt att använda våld.

Tingsrätten skriver i domen att hon skulle ha kunnat agera på ett annat sätt.

"Hon hade till exempel kunnat backa för att skapa ett utrymme mellan sig och NN för att se om hennes tolkning av hans ansiktsuttryck innebar att han tänkte attackera henne på något sätt. De yttre omständigheterna ger inget stöd för att hon kan ha missuppfattat förhållandena."

Genom att låta hunden gå till angrepp och bita mannen och därefter utdela slag med sin batong har hon gjort sig skyldig till misshandel.

Eftersom hundföraren riskerar att förlora sitt arbete bestämdes påföljden till villkorlig dom.

Mannen som blev slagen säger sig sakna minnen från tillfället. Han är själv åtalad för brott den aktuella kvällen - misshandel och ofredande för att ha slagit en man och en kvinna. När han avvisiterades på polisstationen visade det sig att han även hade narkotika på sig, 0,12 gram amfetamin och 0,15 gram kokain, varför han åtalades även för ringa narkotikabrott. Innan gripandet hade han också slagit sönder ruta till entrén på ett bostadshus i centrala Stockholm varför mannen även åtalades för skadegörelse.

I det här fallet hade han yrkat på 22 500 kronor i skadestånd från hundföraren.

Men tingsrätten avslår det kravet med motiveringen att han själv begått allvarliga handlingar.

"Han har utdelat slag respektive knuffar mot två personer och han har slagit sönder en ruta och blodat ner en port. Han har fått många skador när han slog sönder rutan och vad han mer har gjort eller råkat ut för i tiden mellan den nu aktuella händelsen och vistelsen på Berns är svårt att veta. Sammantaget är omständigheterna inte sådana att det föreligger synnerliga skäl för att X X (polisens namn) som arbetstagare ska vara skadeståndsrättsligt ansvarig för skadorna."

Dom i dag

Domen mot den kvinnliga polisen meddelades i dag klockan 13.30.

Enligt ett yttrande från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd får hon behålla jobbet om skulle dömas för tjänstefel, eller om misshandeln bedöms som ringa. Men fälls hon för misshandel som inte är ringa riskerar hon avsked.

Domen kommer sannolikt att överklagas till hovrätten.

ARTIKELN HANDLAR OM