Skolan i kris – då är pojkarna förlorarna

Regeringens jämställdhetsutredare pratar skolkrisen i ’Partiprogrammet’

1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO
Så blir premiärenI kvällens premiäravsnitt av nya ”Partiprogrammet”, som sänds live från en studio på Scandic grand central i Stockholm, ställs fokus på hur unga killar presterar allt sämre i skolan.
NYHETER

Pojkarna drabbas hårdast när den svenska skolan är i kris.

Regeringens jämställdhetsutredare Svend Dahl vill få bukt med problemet - med mer genus i klassrummen.

- De som arbetar i skolan måste se varje barn som en individ och bortse från gamla föreställningar, säger­ han.

I kväll lyfts frågan i premiären av Aftonbladet tv:s "Partiprogrammet".

Klockan 19 i kväll sparkar Aftonbladet tv:s ”Partiprogrammet” i gång för första gången ­under supervalåret 2014.

Fokus ligger på skol­klyftan: med pojkarna som allt större förlorare - det blev tydligt efter Pisa-­rapporten i december.

En av gästerna i ”Parti­programmet” är Svend Dahl, fil dr i statsvetenskap och ­regeringens särskilda utredare om män och jämställdhet. Han ska överlämna sina slutsatser till jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) i morgon.

”Får inte heller stöd”

- Det här är ett gigantiskt område och det finns inte en enda lösning. Men en sak tror jag är viktig att prata om, nämligen att det i skolan i dag finns en utbredd ­föreställning om att pojkar är ointresserade av skolan och presterar därefter, säger Svend Dahl.

Enligt utredaren tenderar synen på att pojkar är mindre mogna när de börjar ­skolan att följa dem hela skolgången.

- Det drabbar dem så att de får sämre studieresultat och fel sorts uppmärksamhet i klass­rummen. Lärarna tvingas kris­hantera pojkarna och deras beteenden snarare än att ­ägna sig åt undervisning. Det går också ut över flickorna som då inte heller får det stöd som de vill.

Ökat samarbete

För att komma till rätta med könsklyftan i klass­rummen menar Svend Dahl att det krävs ökade resurser, med fler speciallärare och satsningar för att öka ­pojkars läsförmåga. Det ­behövs också större kunskaper hos skolpersonalen om jämställdhetens betydelse för resultaten.

Det är dock inte någon ny statlig satsning på genus­lärare han efterlyser. I stället vill utredaren Svend Dahl se ett ökat samarbete mellan kommuner och skolhuvudmän för att all personal ska få större kunskaper.

- Det finns skolor och ­enskilda lärare som är jätteduktiga på det här. I stället för en storslagen satsning uppifrån så kan man lära av varandra, säger Dahl.

”Inte framgångsrikt”

Även statsminister Fredrik Reinfeldt (M) deltar i ”Partiprogrammet” i kväll.

Han framhåller regeringens reformer på skolans område, men menar att det krävs mer.

- Pisa och Skolverket påpekar att den idé vi har haft om att unga ska söka sin egen väg till kunskap och att skjuta ­undan läraren något, det har inte varit framgångsrikt. Det har varit särskilt dåligt för unga pojkar, säger han.

- Då är det viktigt att i stället göra om så att det blir mer av att skapa auktoritet för l­ärare och tydliggöra det - genom att vi har särskilda ­lärarcertifikat som betonar betydelsen av att de är välutbildade.

ARTIKELN HANDLAR OM