Självmordsbenägen kvinna lämnades ensam – hängde sig

NYHETER

Vårdtagaren sa att hon tänkte ta sitt liv.

Trots det lämnades hon ensam av hemtjänsten.

När en släkting kom till kvinnans lägenhet en stund senare hade hon hängt sig.

"Kommer du just nu när jag skulle ta livet av mig", ska kvinnan ha sagt till personalen från hemtjänsten som kom till hennes lägenhet i Göteborgsområdet i januari i år.

Hemtjänstpersonalen ringde en jourhavande områdesansvarig och fick rådet att inte lämna kvinnan. Samtidigt kallades en kollega till den hemtjänstanställda till lägenheten och en anhörig till vårdtagaren kontaktades.

Släktingen ska ha lovat att komma direkt.

Då lämnande hemtjänstpersonalen kvinnan för att fortsätta sina pass.

”Fruktansvärt hemskt”

När den anhöriga kom till kvinnans lägenhet omkring 40 minuter senare hade hon hängt sig.

Hemtjänstföretaget har nu gjort en så kallad lex Sarah-anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

– Det som har hänt är fruktansvärt hemskt. Det väcker mycket tankar och sorg hos alla inblandade, säger verksamhetsledaren för hemtjänstföretaget.

Företaget skriver i anmälan att man efter självmordet vidtagit vissa åtgärder, bland annat att det ordnats så kallad debriefing för inblandad personal och att man haft en första genomgång av händelsen med direkt inblandad personal samt den döda kvinnans anhöriga. Man kommer också att upprätta en särskild rutin angående självmord och risk för självmord.

Utreder händelsen

Händelsen har också lex Maria-anmälts och tillsammans med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen gör företaget nu en utredning.

– Vi ser över alla rutiner och gör en riktig grundläggande utredning för att gå till botten och se om det finns några brister i verksamheten, säger verksamhetsledaren för hemtjänstföretaget.

– Är det några rutiner som brustit så måste vi åtgärda det.

Hur kunde kvinnan lämnas ensam?

– Alla detaljer och så är det vi tittar igenom nu i utredningen. Så fort den är klar kan jag svara på de frågorna, men jag vill vänta in den utredningen så att det inte blir spekulationer.

Den inblandade personalen är fortsatt i tjänst. Enligt verksamhetsledaren har man inte gjort bedömningen att de begått något tjänstefel.

ARTIKELN HANDLAR OM