– Gravida kvinnor är inga passiva patienter

Nya BB Sophias vårdchef Gudrun Abascal vill rita om förlossningskartan

43 ÅRS ERFARENHET Barnmorskan Gudrun Abascal var med och startade BB Stockholm och blir vårdchef för nya BB Sophia. Hennes livsuppgift har varit att ge kvinnor en trygg förlossning. ”Mitt råd är att man ska våga lite på sin egen kropp och ha förtroende för de barnmorskor man möter. Våga vara den du är - och ta bort detta med prestation.”
NYHETER

Med BB Sophia föds nya bebisdrömmar.

När den nya kliniken slår upp dörrarna om några veckor ritas förlossningskartan i Stockholm om.

– Vi måste börja någonstans och fler platser kan bara vara positivt, säger Gudrun Abascal, barnmorska och vårdchef för den nya förlossningskliniken.

”Sveriges största kvinnohälsosatsning”. Så beskrivs BB Sophia på klinikens hemsida. Och med drygt två veckor kvar till starten pågår febril aktivitet i lokalerna vid Sophiahemmet på Östermalm.

– Jag håller på att introducera all ny personal och iordningställa det sista, säger Gudrun Abascal, en av initiativtagarna till kliniken som är en utveckling av BB Stockholmkonceptet.

Helhetskoncept

Här jobbar snart 80 barnmorskor som förväntas hjälpa omkring 4 000 barn till världen varje år.

När Aftonbladet besöker kliniken har närmare 150 blivande föräldrar sökt sig hit för vårens andra informationsträff. Flera av dem är listade på andra sjukhus men planerar ett byte så fort den nya kliniken öppnar.

– Jag hoppas att BB Sophia ska innebära en bra start i föräldraskapet, och bidra till att man höjer blicken. Kvinnor ska inte bara snabbt in och föda barn. Vi ska erbjuda ett helhetskoncept. Vi ska minimera antalet personer som föräldrarna möter så att de inte ska behöva upprepa sin historia eller byta avdelning.

Intresset för de nya barnmorsketjänsterna har varit stort, med resultatet att det under de närmaste veckorna saknas omkring 80 barnmorskor på övriga kliniker.

En ketchupeffekt

Samtidigt som barnmorskekollektivet välkomnat de nya platserna har kritik framförts mot att politikerna inte haft bättre framförhållning för helhetsbilden av förlossningsvården.

– Jag har gjort allt för att det inte skulle bli så här, en ketchupeffekt, när alla barnmorskor gått på en och samma gång, säger Gudrun Abascal.

Hon understryker att det ändå är att föredra att fler platser frigörs.

– Det blir ju inte färre barnmorskor totalt sett, och några av dem kommer från kliniker utanför Stockholm, som Uppsala, Luleå och Nynäshamn.

Ett läge med många barnmorskor men inga rum hade inte heller varit bra, menar hon.

– Nu får vi kanske börja med platserna och sedan fylla på med barnmorskor.

Inga passiva patienter

Gudrun Abascal är glad över barnmorskeupproret, och tycker att politikerna delvis lyssnat.

– Både och. De skjuter till mer pengar för att höja lönerna och de har ju velat öppna 4 000 platser till. Men sett i backspegeln hade det varit ännu bättre om hjälpen hade kommit tidigare.

Att föda barn kan inte jämföras med att vårdas på sjukhus i övrigt, understryker barnmorskan.

– Jag tror att det är det som influerat mycket, att man sett kvinnorna som passiva patienter, som på kirurg- och medicinkliniker. Men kvinnor som ska föda kommer med hjälp av sin egen kraft. Det är det förhållningssättet som vi ska se.

”Få fram kvinnornas egen kraft”

Beskrivningen att BB Sophia rekryterat spetskompetenspersonal men inte kommer att ta emot högriskförlossningar håller vårdchefen inte med om.

– Jag kan inte ansvara för vad de har för kompetens på de andra klinikerna men jag har bemannat med en tredjedel med kortare, en tredjedel med medellång erfarenhet och en tredjedel med lång erfarenhet.

Själv har hon 43 års erfarenhet inom vården, och väljer vid 65 år i stället för pensionen att starta på nytt. Och att fortsätta vara på förlossningsrummet.

– Att vara med föräldrarna och barnet på rummet ger energi att driva dessa frågor vidare. Det är min drive, att få kvinnor att plocka fram sin egen kraft. Jag vet att alla kvinnor kan föda sina barn. Mitt största förtroende är kvinnorna själva.

FAKTA

BB Sophia

Den nya förlossningskliniken kommer att drivas av Barnbördshuset i Praktikertjänst AB som i dag redan driver BB Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har auktoriserat förlossningsverksamhet för kvinnor i graviditetsvecka 37+0 undantaget de med förhöjd risk.

Till starten 3 mars är 80 barnmorskor rekryterade och förväntas ta emot 4 000 förlossningar per år.

Jenny Tolhammar

Ålder: 29.

Familj: Sambon Andreas Vejde, sonen Edvin, 3 år.

Bor: I Tyresö.

Magstatus: Ska föda 22 mars.

Värderar högst: Delaktighet, och kontinuitet, att få ha samma barnmorska under och efter födseln.

Orosmoment: Personalomsättningen på SÖS. Vi har det som vårdval men kommer att välja BB Sophia så fort de öppnar. Vi valde bort SÖS för Danderyd förra förlossningen för att det kändes mer rätt för oss.

Förväntningar: BB Sophia verkar ha fokus på helhetsupplevelsen De är nystartade och taggade. Jag tror att barnmorskorna där tycker det är roligt att arbeta där och då är det nog ett bra ställe att föda på.

Po Yee Berg

Ålder: 35.

Familj: Maken John Berg.

Bor: på Lidingö.

Magstatus: Ska föda 20 mars.

Värderar högst: Hur personalen jobbar.

Orosmoment: Jag är listad på SÖS men BB Sophia är närmare hem, helt nytt och vi har hört att de anlitat bra barnmorskor. Danderyd har vi valt bort för att det låtit stökigt när så många slutat där.

Förväntningar: Efter två timmar på informationsträffen kändes BB Sophia väldigt positivt. De garanterade att de kommer att vara mycket närvarande.

Jobbar du inom förlossningsvården – eller är du drabbad?

ARTIKELN HANDLAR OM