BB-krisen: Extra resurser sätts in

NYHETER

Personal saknas – nu varnar barnmorskor i Stockholm för kaos på BB.

Men landstinget menar att situationen inte är akut.

– Vi har vidtagit åtgärder, säger Leif Karnström, avdelningschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Om bara ett par veckor väntas den nya förlossningskliniken i Stockholm, BB Sophia, starta. Drygt 80 barnmorskor har anställts – och de flesta har rekryterats från de andra förlossningsklinikerna i Stockholm.

Barnmorskor har larmat om situationen och till Aftonbladet säger barnmorskan Eva Nordlund - en av de som startade Barnmorskeupproret för ett år sedan – att hon tror att bristen på barnmorskor kommer att bli långvarig.

"Pågår ansträngningar"

Leif Karnström, avdelningschef för somatisk specialistvård på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, säger att rekrytering pågår.

– Enligt den information jag har så är det inga vakanser på BB Stockholm, Danderyds sjukhus och i Södertälje, däremot finns det vakanser på Karolinska och Södersjukhuset, säger han.

Hur många vakanser det finns vet han inte.

– Det pågår ansträngningar hela tiden att anställa fler och det utbildas fler, men det är inte enkelt att fylla dem. När de har tillräckligt många kan jag inte uttala mig om, men det kommer ta ett tag innan det stabiliserar sig. 

Kommer man att lyckas fylla vakanserna?

– Det är jättesvårt att säga. Antalet vakanser beror ju på hur många förlossningar man får när BB Sophia är i gång. Däremot kommer man inte återställa alla vakanser man hade innan BB Sophia utan anpassar efter de nya förutsättningarna.

Fler förlossningsplatser

Omkring 30 500 barn väntas födas det närmsta året och när BB Sophias verksamhet är helt i gång kommer det att finnas runt 32 700 förlossningsplatser, enligt Leif Karnström.

BB Sophia har kapacitet för 4 000 platser.

– Mätt i förlossningsplatser är det en överkapacitet, nu gäller det att bemanna dem. Det är en framtida utmaning för alla att göra det.

Leif Karnström säger att de befintliga sjukhusen håller på att anpassa verksamheten utifrån att de framöver troligtvis får färre förlossningar.

– Det kommer naturligtvis bli en omfördelning av förlossningar mellan de olika klinikerna, en utjämning som håller på ske. Totalt sett ser vi ändå att det kommer att finnas fler barnmorskor, säger han.

Sätter in extra resurser

Leif Karnström vill inte beskriva situationen som allvarlig utan liknar den vid "sommarsituationen". Men han säger att landstinget vidtagit åtgärder för att se till att det finns tillräckligt många förlossningsplatser till BB Sophia är i gång med sin verksamhet.

– I somras gav vi till exempel 1 000 kronor extra per förlossning för att få barnmorskor och andra att ta extrapass, det har vi också infört nu under den här övergångsperioden februari/mars.

Vidare har förlossningsklinikerna fått en ekonomisk garanti för förlossningsplatser vilket betyder att sjukhusen är garanterade intäkt om de öppnar fler platser – oavsett om de har en förlossning eller inte. Landstinget har också ett specialavtal med Södertälje sjukhus som fått en ekonomisk garanti som betyder att man har en överkapacitet, en bemanning för 200-300 fler förlossningar än vad de har.

– Fler utbildningsplatser är också på gång. Sophiahemmet kommer att starta en utbildning med 25 platser, säger Leif Karnström.

ARTIKELN HANDLAR OM