Skadliga kemikalier har fördubblats

NYHETER

Antalet gifter som skadar barns hjärnutveckling har mer än dubblerats de senaste sju åren.

Enligt forskare kan kemikalierna urholka barns intelligens och öka risken för adhd.

– Skadorna är bestående, säger Harvardforskaren Philippe Grandjean till CNN.

En vetenskaplig artikel av två forskare på Harvarduniversitet och Mount Sinai School of Medicine i New York visar att giftiga kemikalier har ökat dramatiskt de senaste sju åren.

"Urholkar intelligensen"

2006 publicerade forskarna en lista på fem kemikalier, som ska påverka hjärnans utveckling. Bland dessa fanns bly, kvicksilver och arsenik. Nu har sex ämnen lagts till.

Forksarna menar att det finns en koppling mellan kemilkalierna och barns hjärnutveckling. Flour är en av de nya kemikalier som lagts till i listan som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Risken är inte bara att barns intelligens urholkas. Även ökade diagnoser av dyslexi och adhd kan kopplas till de många giftiga kemikalierna, menar forskarna.

Efterfrågar global översyn

– Vi vet från klinisk information om förgiftade vuxna patienter att kemikalierna kan komma in i hjärnan via blod-hjärnbarriären och orsaka neurologiska symtom, säger Philippe Grandjean, en av artikelförfattarna, till CNN.

– När det händer hos barn eller under kvinnors graviditet, är kemikalierna mycket giftiga, eftersom vi vet att hjärnan är ett väldigt sårbart organ. Skadorna är bestående.

Enligt forskarna är situationen så allvarlig att de efterfrågar en global översyn av lagstiftningsprocessen i syfte att skydda barns hjärnor.

FAKTA

Här är de farliga kemikalierna

Bly

Arsenik

Kvicksilver

PCB:er

Toluen

Flour

Lösningsmedlet tetrakloretylen

Polybromerade difenyletrar (används som flamskyddsmedel)

Bekämpningsmedlet klorpyrifos

Bekämpningsmedlet DDT

Källa: CNN

ARTIKELN HANDLAR OM