”Finns skäl att granska det här”

Aftonbladet har i en serie reportage skildrat självmord och den hjälp som aldrig kommer.
NYHETER

Aftonbladets granskning av självmord bland ungdomar fick stort gensvar bland läsarna.

Socialdepartementet ser nu över hur suicidpreventionen i samhället kan förbättras.

– Din granskning visar att det finns alla skäl att arbeta med det här, säger Anders Printz, regeringens samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa.

Det var i sju dagar med start den 3 februari som Aftonbladet publicerade den uppmärksammade granskningen av självmord bland ungdomar 15-24 år. Det var ett ämne som berörde läsarna starkt och väckte stort engagemang.

Tacksamhet

Många hörde av sig för att berätta om sin egen psykiska ohälsa, om självmordsförsök och om en vård som sviker. Samtidigt uttryckte läsarna tacksamhet över att Aftonbladet vågade belysa ämnet och blottlägga det tabu som självmord innebär.

Frågan är prioriterad på socialdepartementet. Det uppger Anders Printz. Socialdepartementet arbetar med frågeställningen om hur suicidpreventionen kan förbättras.

”Bättre förutsättningar”

– Vi vill skapa bättre förutsättningar för att bedriva suicidpreventivt arbete, både regionalt och lokalt. Det handlar mycket om hur vi kan säkerställa att kunskapen om vad som är effektivt för att förebygga självmord kommer ut till kommuner och landsting, säger han.

I det arbetet är även det civila samhället med ideella organisationer viktiga, menar han. Därför har bland andra SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd) bjudits in till samtal med socialdepartementet.

Används i 15 länder

Som exempel på vetenskapligt utvärderad prevention som kan användas ute i samhället nämner Anders Printz utbildningsprogrammet MHFA. På svenska heter det "Första hjälpen till psykisk hälsa". Det utformades 2000 i Australien och används nu av 15 länder, däribland Sverige. Målsättningen är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

– Vi jobbar med de här frågorna. Sedan får regeringen fatta beslut, säger Anders Printz.

ARTIKELN HANDLAR OM