Ensamhet värre än fetma

NYHETER

Ensamhet kan vara dubbelt så ohälsosamt som fetma.

Åtminstone om du är 50 år eller äldre.

Farligast av allt är dock fattigdom, visar en ny studie.

Ensamhet på ålderns höst kan vara farligt. I sex år följde forskare på University of Chicago 2 000 människor som var 50 år eller äldre.

Studien visar att ensamma människor löpte 14 procent större risk att dö under forskarnas sex år långa observation jämfört med genomsnittet.

Kopplas till hälsoproblem

Det innebär att ensamhet har en dubbelt så stor inverkan på en tidig död än fetma. Fattigdom är däremot värst, det ökade risken att dö tidigt med 19 procent, skriver The Guardian.

Tidigare studier har kopplat ensamhet till en rad hälsoproblem: högt blodtryck, stroke, försvagat immunförsvar, sämre sömn och större risk för depression.

John Cacioppo, professor i psykologi vid University of Chicago och studiens huvudförfattare, varnar nu människor i pensionsåldern från att dra sig undan sociala sammanhang.

– Människor som fortsätter umgås med före detta medarbetare efter pensionen och har vänner i närheten är mindre ensamma, säger han till The Guardian.

Vill känna sig värdefulla

Forskarna kunde även konstatera att det fanns människor som trivdes med livet i ensamhet. Andra kände sig ensamma fastän de hade familj och vänner i sin närhet. Resultaten tyder på att umgänge i sig inte är tillräckligt. Människor behöver även känna sig delaktiga och uppskattade av dem i sin närhet.

ARTIKELN HANDLAR OM