Regeringen och facket inte överens om Pisa

1 av 2 | Foto: Erik Mårtensson/TT
Jan Björklund
NYHETER

OECD har utrett de sjunkande resultaten i den svenska skolan efter Pisa-rapporten.

Men Lärarförbundet och regeringen är långt i från överens om vilka slutsatser man ska dra av resultatet.

– Det är anmärkningsvärt att Jan Björklund tar upp tidigare betyg som en lösning, säger Lärarförbundet ordförande Eva-Lis Sirén.

Resultatet i den senaste Pisa-undersökningen, som kom i december 2013, skickade chockvågor genom det svenska samhället. De svenska eleverna presterar allt sämre i skolan och utvecklingen är sämst i hela OECD, en organisation bestående av 34 industriländer.

Efter chockrapporten begärde den svenska regeringen att OECD skulle göra en snabb analys av varför läget ser ut som det gör. I dag presenterades resultatet av OECD:s chef för utbildningsfrågor Andreas Schleicher.

Han menar att det finns tydliga förklaringar till att den svenska skolan backar.

– Det har att göra med läraryrkets sjunkande status och hur man valt att styra resurser. Till skillnad från högpresterande länder har Sverige prioriterat mindre klasser framför bättre lärare, säger han till TT.

"Förbättringar kan göras på 5-6 år"

Förutom lönerna så lyfter OECD också fram karriärsmöjligheterna som en viktig punkt.

– I de högpresterande länderna har lärarna högre löner men också tydliga karriärmöjligheter, vilket är väldigt viktigt. Det är ingen snabb och enkel lösning, men länder som Polen och Tyskland har åstadkommit förbättringar på fem-sex år, säger Andreas Schleicher till TT.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) pekade i dag på de statliga stödpengarna till karriärtjänster för lärare.

– Kommunerna har ju misslyckats med detta, säger han till TT.

Han lyfte i dag också fram kommunaliseringen av skolan på 90-talet som ett misslyckande. Björklunds slutsats av rapporten är att betyg bör införas från årskurs fyra och att skolan ska återförstatligas.

– Man sprider ut ansvaret för skolor på 290 kommuner och många av dem grejar inte det. Det är också uppenbart att vi behöver fokusera på studiedisciplin och återta mer aktiv, lärarledd undervisning, säger han till TT.

Facket och regeringen inte överens

Men Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén delar inte alls de slutsatser utbildningsministern drar.

– Det här handlar inte om stora systemfrågor. Det är anmärkningsvärt att Jan Björklund tar upp tidigare betyg som en lösning, det är definitivt inte vad OECD säger. De säger att man ska börja med att ladda lärarna, säger hon till Aftonbladet.

Hon menar att inte heller allmänheten vill se stora systemförändringar.

– Det handlar om att locka de bästa att vilja bli lärare. Vi har inte råd att unga väljer bort läraryrket. Får vi högre lärarlöner blir det längre kö till lärarutbildningen och det blir svårare att komma in. Då får vi en situation där de bästa väljer ett attraktivt yrke.

Nu måste lönerna upp, säger Sirén, och det fort.

– Det finns ett samband mellan det och goda resultat. Det ska handla om att bygga starkt för lärarna om man ska åstadkomma förändringar. Det är oerhört viktigt att man lyssnar på vad OECD säger.

ARTIKELN HANDLAR OM