Snabbare hjälp för eleverna

Nytt lagförslag från utbildningsminister Jan Björklund

NYHETER

Det ska bli enklare att ordna hjälp till de elever som behöver särskilt stöd i skolan.

Det är innebörds i ett nytt lagförslag från regeringen.

– Vi välkomnar detta givetvis. För oss lärare i grundskolan och gymnasiet är det viktigaste att elever som har behov av stöd får det snabbt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson i en kommentar.

Skolor ska inte behöva skriva särskilda program när elever behöver lite extra hjälp på traven en tid. Däremot ska det fortfarande utredas och finnas papper på hur elever med stora behov ska stöttas.

Det är kontentan av det förslag som regeringen lämnade till lagrådet på onsdagen. Det är ett omarbetat förslag, sedan den modell regeringen först lanserade fick kraftig kritik av bland andra skolmyndigheterna. Det gick i korthet ut på att åtgärdsprogram endast skulle skrivas om föräldrarna begärde det. Skolverket befarade att det upplägget kunde leda till att elever med drivande föräldrar skulle gynnas.

– Lärarnas Riksförbund välkomnar det faktum att staten på senare tid tagit ett ökat ansvar för den svenska skolan, men de reformer som sjösätts måste dels utredas nogsamt före beslut, dels ta sin utgångspunkt i lärarnas yrkesvardag. Undervisningen måste sättas i centrum vilket innebär att elevernas behov av insatser kommer i första rummet, före eventuella krav på dokumentation, säger Bo Jansson.

Minska administrationen

Målet är fortfarande att lärarnas administrativa börda ska lättas. Det innebär att två steg för pedagogiskt stöd införs. Det första, kallat stöd i form av extra anpassning, innebär att en elev som exempelvis varit sjuk en längre tid ska få mer hjälp under en period. För detta krävs inget åtgärdsprogram.

Det andra steget, kallat särskilt stöd, ska ges till elever med omfattande och/eller permanent behov. I de fallen ska rektor utreda och ett åtgärdsprogram skrivas. Och det programmet ska fortfarande kunna överklagas.

Regeringen föreslår också att själva åtgärdsprogrammet inte behöver vara så ingående som i dag.

TT, Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM