Göran Persson: slopa bolånetaket

NYHETER

Bolånetaket bör slopas, räntavdragen sänkas och staten ska bli mer aktiv i byggandet av bostäder.

Marknadshyror är det dock inte läge för.

Det skriver Göran Persson, Olle Wästberg och Agneta Dreber på DN Debatt idag.

Det byggs för få bostäder i Sverige, främst i storstads- och tillväxtregionerna. Dessutom blir det svårare att komma in på bostadsmarknaden, samtidigt som hushållens skuldsättning ökar, det skriver artikelförfattarna som alla är med i Nybyggarkommissionen, som under torsdagen lägger fram en rapport om bostadsmarknaden.

Det behövs nya drivkrafter bostadsmarknaden och i artikeln skriver de tre att man bland annat vill se att bolånetaket helt avskaffas. Dessutom vill de se en högre fastighetsavgift samtidigt som taket för privatpersoners ränteavdrag bör sänkas från dagens 100 000 kronor per person och år till 75 000 kronor.

Åtgärderna göra att bostadsmarknaden skulle bli mer välfungerande, skriver artikelförfattarna.

”Staten ska bygga”

De tre vill också att staten ska få en tydligare roll på bostadsmarknaden. Staten bör genomföra investeringar i infrastruktur vilka skapar förutsättningar för fler bostäder.

Kommunerna i landet ska planlägga mark i större omfattning. De kommuner i attraktiva lägen som inte satsar på bostäder ska inte heller få några infrastrukturpengar från staten, skriver de i artikeln.

”Inga marknadshyror”

Konkurrensen inom byggsektorn måste stärkas. Detta ska bland annat göras genom att man inför gemensamma byggregler för Norden och Baltikum, för att skapa en större marknad. Det kan driva på industrialiseringen av byggsektorn, menar artikelförfattarna.

De vill också att byggarbetarrollen utvecklas, då de inte tycker det är rimligt att tio olika yrkeskategorier krävs för att bygga ett badrum.

Slutligen menar de tre artikelförfattarna att det inte är läge att införa marknadshyror för hyresrätter i dagens läge. Dock håller de med om behovet, men anser att andra delar av bostadsmarknaden är viktigare i nuläget.

Artikelförfattarna:

Agneta Dreber, ordförande i Sverige radio, tidigare bland annat grundare av Stockholmspartiet och vd för Livsmedelsföretagen.

Göran Persson, konsult på JKL, tidigare bland annat statsminister.

Olle Wästberg, tidigare bland annat statssekreterare i finansdepartementet (FP), chefsredaktör för Expressen och chef för Svenska institutet.

ARTIKELN HANDLAR OM