”Funderar på om det är första april idag”

Skarpa reaktioner på regeringens förslag

NYHETER

Förslaget om sänkt studiebidrag kritiseras av Sveriges förenade studentkårer, SFS.

– Detta är ignorant av regeringen, säger vice ordförande och tillförordnad kanslichef Erik Pedersen.

I en kommentar på mikrobloggen Twitter kommenterade Erik Pedersen förslaget: "Funderar om det är första april i dag."

– Det är på sätt och viss positivt att den förstått att det behövs en satsning på studiemedlet, men att lägga den satsningen på en ökad lånedel gör att den socioekonomiska bakgrunden blir viktigare i individens val att ta studiemedel över huvud taget. Därmed riskerar man att exkludera stora grupper från högre utbildning, säger han till nyhetsbyrån TT.

Optimistisk prognos

Enligt finansminister Anders Borg (M) går Sverige nu mot en normalisering av ekonomin. Till 2018 räknar han med 1 procents överskott i de offentliga finanserna.

Prognosen är något mer optimistisk än den från Konjunkturinstitutet, KI:

– De spår en svagare offentlig konsumtion under kommande år. Det är inte riktigt realistiskt. Vi tror att den offentliga konsumtionen ökar snabbare, som den gjort de senaste 20 åren, säger Jesper Hansson, KI:s prognoschef, till TT.

– Om regeringen håller fast vid sin politik kommer kommunerna att tvingas höja skatterna om antalet vårdpersonal per brukare ska vara intakt.

Föredrar morötter

Den höjda fordonsskatten är tänkt att stimulera ägande av bilar med låga koldioidutsläpp. Höjningen innebär en kostnadsökning på 200-500 kronor per fordon och år.

Maria Spetz, vd på Motormännens riksförbund, hade hellre sett en annan lösning.

– Generellt delar vi regeringens uppfattning att det är viktigt att vrida fordonsflottan mot lägre CO2-utsläpp, säger hon till Aftonbladet.

– Men vi tycker det är dåligt att man jobbar med piskor istället för morätter. Morötter funkar bättre även om miljöbilspremien är så låg att den inte haft någon betydelse.

Även förslaget att minska och på sikt helt avskaffa avdraget för privat pensionssparande ifrågasätts. Förslaget innebär att Anders Borg drar undan mattan för alla miljoner svenskar som sparat just för att få skatteavdrag och det är den största förändringen av svenskarnas sparande sedan 1984, menar Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank.

– Det här kräver ett nytt spartänk och det krävs att spararna agerar, säger han till TT.

TT, Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM