Scaniachefer frias - åtalet ogillas

NYHETER

De Scaniachefer som åtalats för att ha gjort affärer med Saddam Husseins regim går fria.

Södertälje tingsrätt meddelade i dag att åtalet om att Scania brutit mot FN-sanktioner ogillas.

De två Scaniacheferna åtalades för att ha trotsat FN-blockaden mot Irak och ingått affärer landet.

I domen som kom från Södertälje tingsrätt i dag ogillas hela åtalet.

De två åtalade Scaniacheferna är därmed friade.

Har inte begått brott

I domen skriver tingsrätten att utredningen inte ger tillräckligt stöd för att det skett otillåtna affärer.

”Även om man skulle anse att det förelåg ett sådant uppdrag, har i alla händelser utredningen inte visat att de tilltalade uppsåtligen, under den korta tid som är aktuell, brutit mot sanktionsbestämmelserna som åklagaren gjort gällande”.

Tingsrätten skriver vidare att det inte framgått om de agerat oaktsamt eller om cheferna inom Scania intagit en särskilt position för att ansvara för andras åtgärder.

Yrkade på fängelse

Enligt statsåklagare Nils-Eric Schultz har i åtalet menat att Scania-affärerna inneburit att runt en miljard kronor betalats till Irak och att runt 100 miljoner nått Saddam Husseins regim.
Åklagaren menar i sin framställan att 24 24 olagliga affärer genomfördes mellan Scania och irakiska bulvanföretag mellan åren 2001 och 2003.

Statsåklagaren Nils-Eric Schultz yrkade på tre års fängelse för cheferna, samt att företaget ska betala en företagsbot på tre miljoner kronor.

Under rättegången har cheferna medgett att de haft affärer med irakiska företag och anställda på företaget har uppgett att rykten gjort gällande att det gick att göra affärer med bolag som inte ställde upp på blockaden.

Aftonbladet söker åklagaren.

Texten uppdateras

ARTIKELN HANDLAR OM