Skolor förbjuder e-cigaretten

NYHETER

Allt fler skolor likställer nu e-cigaretter med vanliga cigaretter och förbjuder därför rökningen i skolan. Senast är det Markaryds kommun som infört förbudet, rapporterar P4 Kronoberg. Oklara hälsorisker och otydliga lagar gör att ett förbud behövs, anser Karin Rask, skolsköterska i kommunen.

– Skolpersonal, föräldrar och elever har undrat vad som gäller och hur farligt detta är. Det är sådant vi inte har kunnat svara på, men att det finns risker med ämnena är bevisat. Vi kände att det behövdes något att luta sig mot, säger hon till TT.

I fjol rapporterades 34 förgiftningsfall kopplat till e-cigaretter, enligt Läkemedelsverket. De flesta fallen rörde handhavandefel.

Flera symptom

– I höga doser är det ett nervgift. Det handlar om barn som har kommit åt påfyllnadsflaskorna med nikotin. Eller att de har spillt vätskan på huden, som då tar upp nikotinet, säger Martin Burman, utredare på Läkemedelsverket, till TT.

Enligt Burman har vissa av förgiftningsfallen även inträffat när folk röker e-cigaretterna normalt.

– Det är symptom som illamående, yrsel och svaghetskänslor. De här cigaretterna är inte kontrollerade för att leverera en jämn och säker dos. Vi har inte godkänt produkterna, säger han.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM