Alliansens lösning på bostadskrisen: Utred

Foto: SANNE OLSSON
Alliansens partiledare, Göran Hägglund, Annie Lööf, Jan Björklund och Fredrik Reinfeldt.
NYHETER

Bostadskrisen är större än någonsin.

Nu kommer Alliansen med förslag på hur den ska lösas:

Utred kortare planprocesser, infrastruktur och förenklade byggregler – och kom med förslag nästa år.

– De förändringar vi gör nu borde gjorts för tjugo år sedan, säger Jan Björklund.

I förra veckan kom Göran Persson och Nybyggarkommissionen med en rapport om att bostadskrisen hämmar Sveriges utveckling.

– Den regering, vilken den än är, som inte orkar lösa det kommer snart att möta ett folkligt motstånd som är magnifikt, sa Persson till Aftonbladet.

Alliansledarna går i dag ut i en gemensam debattartikel i Aftonbladet där de deklarerar att de vill att det ska byggas fler bostäder i Sverige.

De anordnar även en pressträff vid en stor byggarbetsplats på Kvarnholmen i Stockholm där de presenterar förslag till utredning.

Utred infrastrukturen

"De allra flesta är överens om att vi behöver bygga mer. Samtidigt byggs det för lite. Det här går inte ihop", skriver Fredrik Reinfeldt (M), Jan björklund (FP), Annie Lööf (C) och Göran Hägglund (KD) i debattartikeln.

Därför ska en särskild utredare ges i uppdrag att se över och analysera bostadssituationen i Stockholm, Göteborg och Malmö och föreslå hur den ska förbättras.

Utredaren ska också lämna förslag på hur samordningen mellan infrastruktur- och bostadsfrågor kan förbättras i storstadsregionerna och på insatser för grupper som kan ha särskilda svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden i storstadsregionerna.

För att göra det enklare att bygga ska en utredare föreslå åtgärder för att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar, och se över processen inför en detaljplanläggning.

Mer ansvar på kommunerna

Mer ansvar ska läggas på kommunerna, anser regeringen.

Om vi vill att Sverige ska växa och att jobben ska bli fler, då måste rörligheten öka. Då måste kommunerna ta större ansvar och skapa bättre förutsättningar för nya bostäder", skriver Alliansen.

Uppdragen ska redovisas i september 2015.

I dag byggs runt 25 000 bostäder i Sverige. Enligt Boverket krävs minst en årlig fördubbling de närmaste fem åren för att möta efterfrågan.

Räcker den här satsningen?

– Vi kan inte bara titta på bostäder utan även annan infrastrukturstrukturutbyggnad. Vi har bland annat Stockholmsutredaren som tittat på: om vi hjälper till att stimulera utbyggnad av tunnelbanan, kan vi ställa motkrav på kommunen att lova mer bostadsbyggande.

"Kommer säkert behövas mer"

Bostadskrisen har länge varit ett faktum. Varför kommer de här utredningarna först nu?

– De följer på andra utredningar och förslag som vi redan genomfört och ska också ses i ljuset av att bostadsbyggandet nu växer i Sverige, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M) till Aftonbladet.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) säger:

– Du har rätt i grunden. De förändringar vi gör nu borde gjorts för 20 år sedan. Det har varit för krångligt att bygga.

Regeringen har suttit i sju år. Varför har ni väntat så länge?

– Vi har fattat en hel del beslut och nu går vi vidare med ytterligare initiativ. Det kommer säkert behövas ännu mer sedan, men vi går i rätt riktning med att göra det enklare, säger Björklund.

"Starka krafter mot byggandet"

Fredrik Reinfeldt tillägger:

– Det här är en kontinuerlig process men kan bara förstås om man förstår vilka stora motkrafter som i realiteten finns mot bostadsbyggande. Sanningen är att många inte vill bygga. Inte där de själva bor, och länsstyrelser, kommuner och olika processer som används för att förhindra bostadsbyggande i hela landet.

170 000 hyresrätter har omvandlats till bostadsrätter sedan mitten av 1990-talet, varav 90 000 i Stockholm. Bör man fortsätta sälja ut allmännyttan?

– Det är kommunala ansvarsfrågor och det har skett i väldigt stor utsträckning i Stockholm, säger Reinfeldt och fortsätter:

– Där fanns en väldigt låg andel ägda bostäder när det började och det finns en väldig önskan och ekonomisk förmåga hos många att äga sina bostäder. Sedan tycker jag att vi ska notera en glädjande utveckling i att fler hyresrätter byggs.

"Unga måste vara aktiva"

Vad har ni för råd till en ung person som både saknar eget kapital och föräldrar med pengar, som vill skaffa en egen bostad i Stockholm?

– I realiteten måste man vara mycket aktiv och beredd att ta ett boende som gör att man bor inneboende hos någon eller hyr i andra hand. Vi har ju velat medverka till andrahandsuthyrning. Det är oftast en fas i livet där man är mer rörlig, säger Reinfeldt.

Hur viktigt är det att få fram bostäder åt dem som har det sämst ekonomiskt?

– Alla vill ha ett boende och det viktigaste för dem är att det finns större rörlighet i hela bostadsbeståndet. Lägenheten som kommer loss kan vara den som blir ledig när de som bott där flyttar till något annat, säger Reinfeldt.

På frågan hur en ung person utan kapital ska göra för att få en egen bostad i Stockholm i dag, svarar näringsminister Annie Lööf (C) att den ökade möjligheten till andrahandsuthyrning är viktig. Om att andrahandshyran för en etta nu kan ligga på runt 10 000 kronor säger hon:

– Andrahandsuthyrningen och det regelverket vi kommit fram till tycker jag är en rimlig väg att få en fot in.

Intresserad av Utah:s hemlöshetsprogram

34 000 personer är hemlösa i Sverige, enligt Socialstyrelsen. Om det säger socialminister Göran Hägglund (KD) till Aftonbladet:

– De som råkat så illa ut i Sverige att de hamnat utan bostad har ofta ett problem som kan vara av ekonomisk art, av psykisk art, som kan handla om missbruk. Att man saknar bostad är inte det primära problemet utan det finns en problematik bakom och det gör det svårhanterat eftersom man måste börja i andra änden.

I amerikanska delstaten Utah har man på åtta år reducerat hemlösheten med 74 procent och dessutom minskat kostnaderna, genom att helt enkelt ge hemlösa en bostad utan motkrav. Det är något Hägglund säger sig ställa sig positiv till.

– Det är jätteintressant och, tycker jag, värt att följa och se om vi kan lära något av.

FAKTA

Alliansledarnas första bostäder

Fredrik Reinfeldt (M)

Första bostaden:

– Jag uppfattade att jag flyttade hemifrån då jag gjorde militärtjänst i Kiruna. Då bodde jag på ett logement tillsammans med andra killar i ett år. Sedan gick jag kadettskola i Umeå och bodde också i rum med andra. När jag sedan muckade hade mina föräldrar köpt en lägenhet med ett rum som var uthyrningsdel som jag bodde i ett år. Det var ett rum och tillhörande badrum.

Nuvarande boende:

– Nu har jag lite speciella förutsättningar på grund av mitt uppdrag och är tillsagd att under den tiden bo i den bostad som även av säkerhetsskäl följer med jobbet.

Annie Lööf (C)

Första bostaden:

– Det var ett litet korridorsrum i Lund, i en korridor som jag delade med sju andra. Jag betalade rätt mycket, typ 3 200 kronor, som student. Där bodde jag i två år.

Bostad i dag:

– Nu bor jag i ett hus.

Jan Björklund (FP)

Första bostaden:
– Det var trångt. Det var en etta på 14 kvadrat som jag och min blivande fru bodde i gemensamt i ett halvår, på Kungsholmen i Stockholm.

Bostad i dag:

– Småhus i Bromma.

Göran Hägglund (KD)

Första bostaden:

– Det var en etta där jag hade möjlighet att placera en säng i en liten hall också. En ganska enkel hyresetta, med en hyreskostnad på 500 kronor i månaden i Jönköping 1978.

Bostad i dag:

– I en villa i Jönköping, som är drygt hundra år gammal. Jag bor ganska bra.

ARTIKELN HANDLAR OM