Färre sjuksköterskor - fler dödsfall

Var fjärde undersköterska har försvunnit från våra sjukhus. Det går ut över patienterna och hotar patientsäkerheten.
NYHETER

Ju fler personer en sjuksköterska vårdar desto högre är risken för att patienterna ska dö.

Det visar en stor internationell studie som publiceras i den medicinska tidsskriften The Lancet i dag.

– För varje ytterligare patient som en sköterska har ansvar för så ökar risken att dö med sju procent, säger sjuksköterskan Lisa Smeds Alenius, som har arbetat med studien.

En massiv undersökning bekräftar nu vad många sjuksköterskor länge anat: det finns en direkt koppling mellan låg bemanning, hög arbetsbelastning och patientdödlighet.

Studien är den största som någonsin gjorts av hur sjuksköterskornas arbetsvillkor påverkar patientsäkerheten. 

Forskarna har granskat hur många som överlevt operationer på 300 sjukhus och jämfört statistiken med sjuksköterskornas utbildning och arbetsbörda.

Ökar med 7 procent

Totalt har 26 516 sjuksköterskor och 422 730 patienter ingått i studien, uppger Ekot. 

– För varje ytterligare patient som en sköterska har ansvar för så ökar risken att dö med sju procent, säger sjuksköterskan Lisa Smeds Alenius som är doktorand vid Karolinska Institutet Medical Management Center och en av forskarna bakom studien.

Resultaten visar att de patienter som ligger på avdelningar med färre eller lägre utbildade sköterskor löper ökad risk att dö.

Lisa Smeds Alenius är inte förvånad.

– Med fler sjuksköterskor på golvet kan man upptäcka de tidiga tecknen på komplikationer, till exempel en blödning eller en blodförgiftning, som kanske smyger sig på, säger hon till Ekot.

"Har vansinnigt mycket att göra"

Jämfört med de andra länderna är Sverige varken sämst eller bäst när det gäller bemanningen, men det fanns alltså stora skillnader inom landet och över dygnet, skriver Svt.

– Jag tycker det är ett alldeles för stort spann. Det tyder på att sköterskorna i Sverige i dag har vansinnigt mycket att göra och att man kanske också lägger på arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis hör till sjuksköterskeprofessionen. Man försöker rationalisera vårdorganisationen så att det blir mer att göra på färre personal och det ökar riskerna för patienterna, säger Lisa Smeds Alenius.

Resultaten från Europa stämmer väl överens med en tidigare studie som byggde på statistik från sjukhus i USA.

ARTIKELN HANDLAR OM