Slipper inte ifrån faderskapet om tvillingar

NYHETER

Han hade bara gått med på att ett befruktat ägg skulle inplanteras.

Malmö tingsrätt avslår nu hans begäran att slippa ifrån faderskapet i domen som meddelades i dag.

Paret från Malmö reste till Riga för att få barn.

När det första försöket misslyckades åkte kvinnan till kliniken själv och sattes två ägg in åt gången. Efter tredje resan blev resultatet en lyckad graviditet.

Men det tyckte inte mannen som ansåg att kvinnan gått bakom hans rygg och låtit inplantera två ägg - han hade bara gått med på ett.

Separerade efteråt

Tvillingarna föddes i slutet av 2012 och paret separerade kort efteråt på grund av det inträffade.

Varken spermier eller ägg kom från någon av makarna, en metod som inte är tillåten i Sverige. Mannen ansåg att han inte skulle behöva vara underhållsskyldig.

I domen framgår att det från början var ett gemensamt beslut och en gemensam önskan att få till stånd en graviditet med ett barn. Mannen medgav att lämnat samtycke till den första behandlingen med ett embryo.

Han motsatte sig däremot att fler än ett embryo användes på grund av de hälsorisker det innebar för modern med en tvillinggraviditet. Han ville inte heller utsätta sig för den extra arbetsinsats det skulle innebära som förälder om två barn föddes istället för ett, framgår det i domen.

Kvinnan har å sin sida berättat att hon tog emot två embryon för att öka chansen för att överhuvudtaget bli gravid.

Hon har också förklarat att mannen varit införstådd med att behandlingen redan med ett embryo skulle kunna innebära utomkvedshavandeksap, tvillinggraviditet eller abort.

Han har också haft möjlighet att försäkra sig om att hans vilja rörande antalet embryon beaktades genom att kontakta den behandlande läkaren. Detta har han inte gjort utan förhållit sig passiv - trots att hon både före den andra och tredje behandlingen försökt övertala honom att acceptera överföring av två embryon.

Domstolen anser att mannens invändningar inte är tillräckliga.

"Sammanfattningsvis finner tingsrätten att den omständighet NN åberopat till stöd för att samtycket skulle vara ogiltigt inte avser att han motsatt sig en assisterad befruktning utan främst att XX ökade möjligheterna till en tvillinggraviditet. Detta  är inte en omständighet som utgör grund för att ogiltigförklara samtycket."

Mannen ska därför även fortsättningsvis vara att anse som tvillingarnas far.

ARTIKELN HANDLAR OM