Arbetsförmedlingen tillbakavisar kritiken

NYHETER

Arbetsförmedlingen i Arlöv anklagas för att systematiskt ha fuskat med statistiken. 

Nu svarar de på anklagelserna.

– Enstaka tillfällen har vi ju sett. Men det är inget som har skett systematiskt, säger Mattias Buvari på Arbetsförmedlingen i Skåne.

Foto: Lars Hedelin
Arbetsförmedlingen i Arlöv tillbakavisar kritiken.

Flera anställda på arbetsförmedlingen i Arlöv har uppgett till SVT att det förekommit fusk med statistiken. Siffrorna på antalet arbetslösa ska, under flera år, ha friserats så att det såg ut som om flera arbetslösa än vad som var sant hade fått arbete. Arbetsförmedlingens marknadschef i Skåne, Mattias Buvari, medger till Aftonbladet att arbetsförmedlare rapporterat statistiken fel och angett att någon arbetslös fått arbete när det inte stämde.

– Vi granskade det. Men det fanns inga tecken på att det här hade skett systematiskt, säger Mattias Buvari.

Naturliga förklaringar

Mattias Buvari säger att han inte har någon uppfattning om hur många fall det rör sig om där statistik har rapporterats felaktigt. När indikationer kom på att statistiken från arbetsförmedlingen i Arlöv inte stämde gjordes en granskning av lokalkontoret. Enligt Mattias Buvari ska det i vissa fall finnas naturliga förklaringar till att en arbetslös felaktigt registrerats som om den fått ett arbete.

– Det har hänt att folk har ringt in och sagt att de har fått jobb. Så tror arbetsförmedlaren att man har fått jobb och då avaktualiseras denne. Men så återkommer personen efteråt och säger att det blev inte så, säger Mattias Buvari.

Enligt uppgifter till SVT ska fusket ha varit känt ända upp till tillförordnade generaldirektören, och det systematiska fusket ska ha pågått i nästan tio år.

”För att statistiken ska vara bra”

Flera anställda berättar anonymt om hur de har känt press på att vända arbetslöshetstrenden.

– Det är för att statistiken ska vara bra och grön. Vi har väldigt höga mål som ska fyllas varje månad. Och det är en jättepress, säger en anonym arbetsförmedlare till SVT.

Fusket ska också ha drabbat arbetslösa, som felaktigt fått meddelande om att de fått jobb. En av kontorets tidigare anställda i Arlöv, Anders Gustafsson, bekräftar bilden för SVT Sydnytt.

– Man kodade om arbetssökande från en kod till en annan så att det på det viset såg bättre ut i statistiken. Så en person som egentligen var arbetslös, var nu kodad som något annat, precis som om vederbörande hade fått jobb, säger Anders Gustafsson.

Känner inte igen sig

Mattias Buvari säger att insatserna nu riktas in på att stötta anställda på kontoret i Arlöv. Han menar att många av dem inte känner igen sig i den kritik som kommit och uppgifterna om att det förekommit fusk. Han ska under dagen ha fått ett stort antal mejl från anställda som är upprörda.

– Majoriteten av arbetsförmedlarna tar väldigt illa vid sig av den här kritiken, för de känner inte igen sig i detta, säger Mattias Buvari.

Han förklarar att alla arbetsförmedlare jobbar under press för att klara olika mål. Ett av målen är att hålla nere arbetslöshetssiffrorna. Men han säger att pressen aldrig får påverka sanningshalten i det man redovisar.

– Hellre att inte nå målen än att hålla på med något annat. Det ligger i vårt intresse att siffrorna är så sanna som möjligt.

ARTIKELN HANDLAR OM