Alla vicerektorer avgår – rektorn får stanna

Uppsala universitet.
NYHETER

Uppsala universitets styrelse beslutade i dag att avslå den skrivelse där vicerektorer krävde rektorn Eva Åkessons avgång, rapporterar SVT Uppland.

Efter beslutet att Åkesson får stanna avgick samtliga vicerektorer.

Det var det andra styrelsemötet på kort tid efter det att rektor Eva Åkessons förmåga att leda universitetet öppet ifrågasatts.

På bordet i dag har avgångskravet legat, vilket styrelsen alltså sa nej till.

Det är lärosätets tre vicerektorer samt ytterligare åtta personer på centrala poster som i en skrivelse till styrelsen krävt rektors avgång. De anser att Eva Åkesson är olämplig för sitt uppdrag.

Styrelsen har beslutat att rektor Eva Åkesson har dess förtroende, bekräftar styrelseordförande Carola Lemne.

Lade ner sina röster

Men fem av de 15 röstberättigade i styrelsen lade ned sina röster.

– Det var inga reservationer, men fem nedlagda röster. Det är en svår och komplex fråga och att alla skulle tycka likadant var inte rimligt att tänka sig. Men det fanns ju en klar majoritet för att ge rektor fortsatt förtroende, säger Carola Lemne till TT.

Vilka styrelseledamöter som lade ned sina röster är okänt. Det är upp till varje berörd att berätta hur de ställde sig.

Styrelseordförande Carola Lemne vill inte spekulera i hur omfattande följder beslutet kan få. Ett antal personer på ledande befattningar har ju gjort tydligt att de saknar förtroende för rektorn.

– Jag ger mig inte in på gissningar om det.

”Har förtroende”

Hon upprepar att det hela handlat om en djup meningsskiljaktighet och förtroendeklyfta i ledningen.

– Det har varit baserat på olika syn på lednings- och styrningsfrågor, säger hon och väljer att inte konkretisera närmare utan summerar:

– Styrelsen har gjort en helhetsbedömning utifrån vad som är universitets bästa, och det har gjort att vi landat i att vi har förtroende för att rektor kan fortsätta leda universitetet framgångsrikt.

Utbildningen och forskningen vid universitetet har inte tagit skada av konflikten, bedömer Carola Lemne:

– Det hade varit mycket värre om det fått ligga och pyra och inte komma till en lösning.

Vicerektorerna avgår

Enligt unt.se avgår samtliga tre vicerektorer efter beslutet, vilket bekräftas av rektor Eva Åkesson.

– Vicerektorerna har ju tidigare tydligt sagt att de ska ställa sina platser till förfogande ifall styrelsen gick på den här vägen. Och det har de gjort. Jag beklagar naturligtvis detta, säger Eva Åkesson.

TT: Kommer fler avhopp att följa?

– Det vill jag inte spekulera alls i.

TT: Vad får avhoppen för konsekvenser?

– Vi får snabbt plocka in tillförordnade vicerektorer, men sedan vill jag tydligt säga att det redan pågår en process att utse nya vicerektorer för deras mandatperiod går ut om några månader, säger Eva Åkesson.

– Handen på hjärtat har det gått många tankar genom mitt huvud den senaste tiden, om både det ena och andra. Men jag är väldigt glad att jag har fortsatt förtroende att leda Uppsala universitet. Jag kommer att göra allt för att skapa en bra ledning, säger Eva Åkesson.

TT: Vad handlar denna konflikt egentligen om?

– Det finns många åsikter och tolkningar vad det egentligen handlar om. Jag tror inte att heller jag kan ge ett enkelt svar, tillstår Eva Åkesson.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM