De är sämst på miljöfrågor i EU

Moderater får bottenbetyg av Naturskyddsföreningen

NYHETER

Hur sköter sig din EU-parlamentariker i miljöfrågorna egentligen?

Naturskyddsföreningen har granskat agerandet hos de svenska politikerna i Bryssel – och delat ut betyg till var och en.

I botten hamnar de fyra moderata ledamöterna.

– De har oftast röstat emot miljöförbättrande förslag, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

FAKTA

Så blir betyget för din parlamentariker, enligt Naturskyddsföreningen

Bäst enligt Naturskyddsföreningen och får alltså tummen upp:

Mikael Gustafsson (V)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Är ett typexempel på svensk ledamot med miljöengagemang".

Kent Johansson (C)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Trots kort tid i parlamentet har han bidragit till skärpningar av framförallt klimatpolitiken".

Isabella Lövin (MP)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Får guldstjärna för att hon utmärker sig som resultatinriktad miljöpolitiker".

Marit Paulsen (FP)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Har flera gånger gått ifrån partigruppslinjen och röstat för miljöförbättrande förslag".

Carl Schlyter (MP)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Är initiativrik och lyfter miljöfrågor som sällan syns på den allmänna dagordningen".

Åsa Westlund (S)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Får en guldstjärna för att hon är en tillgång för hela EU-parlamentet i miljöfrågor".

Marita Ulvskog (S)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Har stort inflytande i partigruppen och har stort engagemang i klimatfrågan".

Sämst i miljöfrågor enligt Naturskyddsföreningen och därmed tummen ner:

Anna-Maria Corazza Bildt (M)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Hennes engagemang är starkt framförallt när det gäller att rösta mot miljöförbättrande förslag".

Christofer Fjellner (M)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Förespråkar oftast en bakåtsträvande klimatpolitik. Får dock en guldstjärna för sitt jobb i den konservativa partigruppen i samband med reformerna av fiskepolitiken".

Gunnar Hökmark (M)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Är konsekvent med att rösta mot progressiva miljöförslag och engagerar sig knappast för miljön".

Anna Ibrisagic (M)

Naturskyddsföreningens kommentar: "Är frånvarande i miljödebatten och röstar nästan helt konsekvent mot progressiva miljöförslag".

Majoriteten av EU-parlamentarikerna återfinns i gruppen "mitt emellan". Varken bäst eller sämst enligt Naturskyddsföreningen. Dessa är:

Amelia Andersdotter (PP), Christian Engström (PP), Göran Färm (S), Anna Hedh (S), Olle Ludvigsson (S), Jens Nilsson (S), Olle Schmidt (FP), Alf Svensson (KD) och Cecilia Wikström (FP).

ARTIKELN HANDLAR OM