Skolverket: Det är kris på fritidshem

Eva-Lis Sirén
NYHETER

Skolverket fortsätter presentera krisrapporter.

Denna gång om landets fritidshem – med allt fler elever på allt färre lärare.

– Skolutspelen duggar varenda dag men det är tyst runt omkring fritidshemmen. Det här är alarmerande, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Under de senaste decennierna har antalet elever ökat procentuellt mer än antalet anställda på fritidshemmen.

Skolverket presenterade i dag återigen ett skolområde som är i kris.

”Mycket oroande trend”

Bara på tio år har fritidsgruppernas storlek ökat med 34 procent.

Varje anställd ansvarar för ungefär fem fler barn i dag jämfört med år 1990.

–  Fritidshemmen har ett viktigt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Statistiken visar en mycket oroande trend som pågått alldeles för länge. Det går ut över eleverna som riskerar att inte få det stöd och den trygghet och stimulans de har rätt till, säger Bengt Thorngren, expert på Skolverket.

Samtidigt sjunker personalens utbildningsnivå. Endast drygt hälften av årsarbetarna har en pedagogisk högskoleexamen.

Larmat under flera år

Det är inte första gången som Skolverket larmar om fritidshemmen. Lärarförbundet har gjort detsamma.

– Jag skulle vilja säga att fritidshemmen har blivit skolans styvbarn. Jag kan konstatera att ingenting händer. Utspel efter utspel på skolans område presenteras. Alla politiska partier tiger om fritidshemmen, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Under tiden blir personalen och eleverna lidande.

– För de små barnen handlar det om halva skoldagen. Det här är också något som föräldrarna är oroliga över. Det här är mycket alarmerande skulle jag säga, säger Sirén.

Krav att politiker agerar

Enligt en enkätundersökning av Lärarförbundet från slutet av 2013 säger 81 procent av lärarna på fritidshemmen att arbetsbördan har ökat kraftigt under de senaste åren. 70 procent uppger att de inte hinner planera verksamheten enligt läroplanen.

– Fritidshemmets uppdrag, att komplettera lärandet med ett mer informellt lärandet, blir omöjligt. Politikerna måste presentera förslag till förbättringar. Det är samma barn, som sedan ska gå i skolan, som det här handlar om.

FAKTA

Så säger skollagen:

■ ■ Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år.

■ ■ Det ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i och erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation.

■ ■ Fritidshemmet ska vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

■ ■ Det ska komplettera skolan på två sätt:
Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

■ ■ Fritidshemmet styrs av skollagen och ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011. Fritidshem vid specialskolor och sameskolor ska tillämpa specialskolans respektive sameskolans läroplaner från 2011.

■ ■ Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för plats i fritidshem. Alla kommuner använder ett system med maxtaxa.

Källa: Skolverket

ARTIKELN HANDLAR OM