Kors och tvärs i Jesus fotspår

NYHETER

■ ■ Under tusentals år har stridande assyrier, perser, romare, kristna korsfarare och muslimska araber vällt in genom stadens portar. Nu är det turisterna som står för invasionen i Jerusalem.

■ ■ De betalar för att få bära kors, tar selfies i Uppståndelsekyrkan – och gör allt för att få återuppleva Jesu lidande.

Under påskveckan är kommersen kring de bibliska platserna värre än någonsin.

Men för lokalbefolkningen behövs i många fall inga tusenåriga historier. För dem är lidandet vardag och verklighet.

■ ■ Aftonbladet reste till Det heliga landet och träffar människorna på platserna där historien betyder allt. Vissa kämpar för att undkomma den, vissa strider om vad den egentligen betyder – och andra betalar för att få bära historien som en törnekrona runt sina egna huvuden.