EU-kamp mot plastpåsar

NYHETER

80 procent av de vanligaste förorenande plastpåsarna i EU ska bort till 2019, röstade EU-parlamentet för på onsdagen.

Årligen förbrukas 100 miljarder plastpåsar i EU och förslaget avser påsar tunnare än 0,05 millimeter som ofta sprids i haven till fiskar, fåglar och vidare i näringskedjan.

Svenska ledamöter var kluvna. S röstade för, men förslaget ska nu till ministerrådet och sedan återvända.

– Då hoppas vi anpassa det till svenska förhållanden, säger Åsa Westlund (S).

”Detaljreglering”

I EU:s länder används påsar på olika sätt. I Sverige blir tunna matkassar som vi betalar för oftast soppåsar. Så är det inte på många andra håll, där tunna gratisvarianter skräpar ner mycket mer.

M och KD röstade emot trots att man vill hindra nedskräpning.

– Det här är en typ av långtgående detaljreglering som alla politiker säger sig vara emot tills de röstar i EU-parlamentet, säger Christofer Fjellner (M).

FAKTA

Plastpåsar

100 miljarder plastpåsar förbrukas årligen i EU – 200 per europé och år.

89 procent av påsarna används en gång.

Varannan påse hamnar på avfallsupplag, där de kan blåsa bort. I miljön kan de finnas kvar i hundratals år.

8 miljarder plastkassar per år hamnar i EU:s miljö, däribland i haven.

70 procent av soporna i europeiska hav är plastrester från påsar och flaskor.

Plastpartiklar har påträffats i över 90 procent av fåglarna i Nordsjön. (TT)

Källa: EU-parlamentets betänkande

TT