Studenter sämre på matematik

NYHETER

Det är dåligt ställt med mattekunskaperna på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Riktigt dåligt.

En av fem studenter klarar inte ens av matematik på grundskolenivå, skriver Svenska Dagbladet.

Svaren på de diagnostiska proven i matematik på KTH i Stockholm och Chalmers i Göteborg är nedslående läsning.

SvD har tagit del av resultaten, som visar att studenternas kunskapsnivåer har försämrats rejält.

20 procent av eleverna vid KTH fick inte ens godkänt på den del som mäter grundskolans matematik, skriver tidningen.

Börjar redan i högstadiet

Samma nedslående resultat rapporteras från Charlmers.

När studenterna i höstas fick göra ett exakt likadant prov som 1992 halverades andelen som fick godkänt.

1992 klarade 27 procent av den svåraste uppgiften.

I fjol var andelen nere i 5 procent av eleverna, uppger SvD.

– Vi har många elever som jobbar jättehårt, men de kan inte kompensera för bristerna från grund- och gymnasieskolan, säger Jana Majarova, biträdande professor i matematik vid Chalmers.