Afghanska tolkar får inget skydd

NYHETER

Sverige tar inget ansvar för afghaner som arbetat som tolkar åt försvarsmakten. 

Det visar ett tidigare hemligstämplat dokument som Ekot tagit del av.

Uppgifterna går emot Sveriges tidigare hållning i frågan.

I år avvecklas den svenska insatsen i Afghanistan.

Sedan tidigare har frågan väckts om vad som ska hända med de afghaner som arbetat som tolkar åt Försvarsmakten.

Flera tolkar har fått komma till Sverige som kvoflyktingar och både Försvarsmakten och Migrationsverket har sagt att man "löst uppgiften".

"Försvarsmakten vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tolkarna i Afghanistan ska få det skydd de behöver", skrev Anders Silwer, dåvarande insatschef i Afghanistan, i ett pressmeddelande i fjol.

Gäller bara anställda

Men enligt dokument som Ekot tagit del av gäller det bara tolkar som i dag har kontrakt med Försvarsmakten.

De som avslutat sin tjänstgöring omfattas inte av garantierna, uppger Ekot.

"Försvarsmakten vill särskilt påpeka att det påtagna ansvaret för civilt anställd personal upphör i samband med avslutad anställning", står det bland annat i dokumentet.

Minst 42 tolkar

De nya uppgifterna bekräftas av generallöjtnant Göran Mårtensson.

– Vi har ju arbetsgivaransvaret för dem som är anställda. Där har vi ett tydligt arbetsgivaransvar. Det bryts ju om du avskiljer dig från den anställningen, säger han till Ekot.

Det är inte klart hur många personer som berörs.

Enligt Ekot arbetade minst 42 tolkar för den svenska styrkan i oktober 2012.