Vill utrota vildsvin – med automatvapen

1 av 2
NYHETER

GENARP. Ett knappt hundratal vildsvin skjuts varje åt på markerna runt Björnstorps slott.

– Jag vill att det skjuts betydligt fler, säger baron Nils Gyllenkrok som anser att idén om att släppa ut hemvärnet i skogarna för att öva att skjuta på levande mål är intressant.

Vildsvinen har bara funnits i Sverige i ett 30-tal år. De importerades av skånska godsägare som höll dem på inhägnade marker där de arrangerade vildsvinsjakter. Men snart började djuren rymma, de förökade och spred sig.

– För 20-år sedan hade vi 500 vildsvin i landet , idag har vi 150 000. Av dessa finns 80 000 bara i Skåne, förklarar Nils Gyllenkrok. Antalet djur ökar drastiskt.

– Om vi inte skjuter några vildsvin kommer antalet att fördubblas på ett år, menar han.

Skyldighet att begränsa skador

Han betonar att svinen förstör, inte bara för markägarna, utan kanske ännu mer för villaägare, golfklubbar och inte minst i trafiken.

– Arga villaägare ringer till mig när djuren varit och bökat i deras trädgårdar. De kan ju inte själva hämta bössan på köksbordet och skjuta djuren.

– Nu har dina grisar varit här igen, säger de. Men jag svarar skämtsamt att de inte är mina, att de är vilda och kallas vildsvin för att ingen äger dom.

– Men visst har vi markägare ett stort ansvar, betonar han. Vi har en skyldighet att begränsa vildsvinens skador så mycket som möjligt.

Nils Gyllenkrok är lantmästare och driver såväl Björnstorps slott som Svenstorps gods i Skåne. Han har avtal med sju olika jaktlag där han kräver att de ska skjuta ett stort antal vildsvin. I snitt brukar antalet dödade djur på hans marker ligga på ett knappt hundratal per år.

– Det är alldeles för få, konstaterar han. Om vi ska lyckas hålla stammen nere måste vi därför ta till drastiska åtgärder.

Hemvärnsmän med automatvapen

Det är där hemvärnet kommer in i bilden. Major Jan-Olof Ohlsson har kommit med ett förslag på hur vildsvinsstammen ska begränsas och han har skickat förslaget till 43 markägare i södra Sverige, bland annat Nils Gyllenkrok.

– Det är inget färdigt förslag men en intressant boll som är i luften, menar Nils Gyllenkrok. Jag kan tänka mig att hemvärnsmän i mina skogar, med vapen som är till för att döda. Även automatkabiner, men då är det viktigt att det bara avlossas ett skott i taget. Och att soldaterna är utbildade jägare.

Major Jan-Olof Ohlssons förslag går, enligt Kvällsposten, ut på att soldaterna ska få öva sig att skjuta skarpt med automatkarbiner mot levande mål.

– Det här en möjlighet att trycka tillbaka vildsvinen och samtidigt utbilda soldaterna, säger han till tidningen.

”Iden är skojig”

Nils Gyllenkrok tycket förslaget är intressant och kan vidareutvecklas. Han betonar dock att det är viktigt att jakten är etisk.

– Jag tror inte att vi höra någon automateld mot vildsvin i skogarna, säger han. Men idén är skojig och förslaget kan säkert diskuteras vidare.

– Det är ju inte orimligt att ta in några hemvärnsmän i jaktlagen för att hjälpa till, Men då måste de ha licens och utbildning. Ska man däremot anlita hemvärnet som förband krävs naturligtvis beslut på helt andra nivåer, högt upp hos myndigheterna.