Jobbet är den viktigaste valfrågan

NYHETER

Jobben är väljarnas viktigaste fråga.

Och svenskarna litar inte alls på banker.

Det visar den senaste SOM-undersökningen som presenteras just nu.

Med start klockan 11 idag presenterade SOM-institutet i Göteborg sin stora opinionsundersökning.

Totalt har 8400 tillfrågade svarat på frågor om allt från vinster i välfärden till förtroendet för kungen.

Den sistnämnde är en av de stora förlorarna på förtroendelistan. Hösten 2013 angav 16 procent att de har mycket litet förtroende för kungahuset, en siffra som har dalat så sakteliga ända sedan 1990-talet.

– Varför är svårt att säga, det finns många faktorer. Men kungahuset är en av de institutioner som vi mäter där det är mest skillnad mellan personer som står politiskt till vänster eller höger. Hur vinden blåser, till höger eller vänster, påverkar förtroendet, säger professor Lennart Weibull till TT.

Litar på vården

Allra störst förtroende har svenskarna för hur sjukvården sköter sitt arbete, följd av universitet eller högskolor. Däremot litar man varken på banker eller politiska partier.

– I botten bland samhällsinstitutionerna hittar vi Europaparlamentet och EU-kommissionen, säger professor Lennart Weibull.

Jobb & Skola

SOM-institutet har också frågat vad den viktigaste valfrågan är.

Där svarade en majoritet jobben, vilket skiljer sig från andra mätningar som har angett att skolan är den viktigaste valfrågan. Enligt SOM-institutet är den nummer två. Trea kommer välfärden.

Hälften på sociala medier

Undersökningen visar också att 50 procent av de tillfrågade använder sociala medier varje vecka, och att fler oroas över betalningar på nätet än integriteten vid informationssökning. De som står politiskt till höger är mindre oroliga över den personliga integriteten på nätet än de som står politiskt till vänster. 35 procent av de tillfrågade ser sig som höger, 34 procent som vänster.

ARTIKELN HANDLAR OM