Ny äldreflirt från S

Nytt bidrag ska öka kontinuiteten i hemtjänsten

Foto: ANDREAS BARDELL
Magdalena Andersson, Socialdemokraternas (S) ekonomisk-politiska talesperson.
NYHETER

Larmrapporter om att äldre kan ha så många som 70 olika vårdare i hemtjänsten sätter nu spår i Socialdemokraternas vårbudget.

Partiet avsätter 50 miljoner i år till ett stimulansbidrag för kommuner som satsar på kontinuitet.

– Poängen är att det ska bli högre kvalitet för de äldre och att man ska få känna en ökad trygghet genom att det inte ska komma nya ansikten hela tiden, säger Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson (S).

Satsningen som syftar till att förbättra för de äldre finns i Socialdemokraternas skuggbudgetmotion som presenteras senast på onsdag nästa vecka. Förslaget är helt nytt.

– Många äldre har under lång tid av sitt liv hemtjänst eller bor på ett äldreboende med någon form av vård eller omsorg. Då är det viktigt att de får bestämma över hur de vill ha det och också att de får en hög kvalitet, säger Magdalena Andersson.

Inflytande för gamla

Socialdemokraternas finansministerkandidat poängterar att det är viktigt med valfrihet för gamla. Både över vilken hemtjänst man vill anlita, men också om hur hjälptimmarna ska användas.

Partiet vill dessutom att äldre ska få en större kontinuitet i fråga om vilka som kommer hem till dem.

Enligt en jämförelse från Socialstyrelsen från förra året besöks gamla med hemtjänst i genomsnitt av 14 olika personer under en tvåveckorsperiod.

Uppmärksammande fall i media har talat om att det i vissa kommuner kan vara betydligt fler än så. 84-årige Allan som hade 70 olika vårdare på fem månader väckte ett stort engagemang under den gångna hösten.

Enligt Magdalena Andersson är det just sådant man vill komma till rätta med.

– Vi vet att en del kommuner har jobbat med att det ska vara kontinuitet, med goda resultat. Därför vill vi stimulera kommunerna att jobba mer med kontinuitet så att äldre inte ska behöva se så många nya ansikten.

Pengar till kommunerna

Förslaget innebär att Socialdemokraterna avsätter 50 miljoner kronor vid halvårsskiftet i år till ett kommunalt stimulansbidrag.

– Man kan säkert göra det på olika sätt, tanken är att det ska vara fritt för kommuner att själva hitta modeller för hur man bäst hittar kontinuitet, säger Andersson.

Hon menar att ökad kontinuitet för de äldre också kan gynna personalen.

– Ett sätt att jobba med det här skulle kunna vara att fler får jobba heltid och att man har färre timanställda. Men det handlar också om hur man lägger scheman och att man har det här inför ögonen när man gör det.

Stimulansbidraget till kommunerna är den andra delen i Socialdemokraternas budgetflirt med äldre. Sedan tidigare står det klart att partiet vill sänka skatten för pensionärer med cirka en 50-lapp i månaden. Andra kända budgetsatsningar handlar om pengar till stärkt vuxenutbildning, sjukvård och obligatorisk gymnasieskola.

Ett liknande förslag som S stimulansbidrag finns också i Moderaterna i Stockholms valmanifest för årets val. Där kallas det dock för en kontinuitetsbonus för "hemtjänst som schemalägger på ett sådant sätt att äldre får träffa samma personer".

Texten uppdateras...

ARTIKELN HANDLAR OM