Vi fartsyndar mest på 40-vägarna

NYHETER

Många kör för fort på svenska vägar.

Värst är det på 40-vägarna, där nästan hälften kör för fort.

Staten väg och transportinstitut, VTI, och trafiksäkerhetsorganisationen NTF hastigheten på flera vägar runt om i Sverige. Resultatet visade att många gasar på lite extra, särskilt på vägar med 40 som hastighetsgräns. Där körde nästan hälften av de kontrollerade fordonen för fort, skriver Ekot.

På VTI menar man att det är allvarligt när man kör fört fort på vägar med låg hastighetsgräns.

– Det är där vi har störst andel oskyddade trafikanter och det därför hastighetsgränsen har sänkts, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

En anledning till den för höga hastigheten på 40-vägarna kan vara att det ofta handlar om sträckor där gränsen tidigare låg på 50 kilometer i timmen.

För att komma till rätta med problemet menar Anna Vadeby att man kan använda sig av fler fartkameror och väghinder.