Höjda avgifter hotar många borätter

NYHETER

Boendekostnaderna för många bostadsrättsägare riskerar att stiga kraftigt.

Statliga Bokföringsnämnden (BFN) slår nu fast att progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar inte får användas.

"Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod", skriver nämnden på sin webbplats.

Från i år ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar upprätta sina årsredovisningar enligt något av de nya K-regelverken. BFN, som är den myndighet som har huvudansvaret för god redovisningssed, har tidigare sagt att progressiv avskrivning inte får användas som generell metod.

"Boendekostnaderna ökar kraftigt"

Progressiv avskrivning, där avskrivningarna blir större med åren, används brett. Nämndens beslut kan innebära att föreningar antingen tvingas chockhöja avgifter eller redovisa stora förluster.

– Det innebär att boendekostnaderna ökar kraftigt därför att man då bara tillåter en linjär avskrivning. Den progressiva avskrivningen innebär att man skriver av väldigt lite inledningsvis och sedan ökas det längre fram, säger Åke Johansson, tillförordnad presschef på HSB Riksförbund.

Om en bostadsrättsförening struntar i att följa det nya regelverket så kan föreningens revisor inte rekommendera att styrelsen ska ges ansvarsfrihet.

Nämnden har beslutat att förtydliga de regelverk som bostadsrättsföreningar omfattas av.

TT